Navigation

Asociații și fundații

Servicii complete pentru înfiinţarea asociaţiilor / fundaţiilor şi înscrierea acestora în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor:
 • consultanţă prealabilă privind condiţiile prevăzute de lege pentru înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • completarea cererii de înregistrare;
 • obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea de denumire de la Ministerul Justitiei;
 • conceperea, redactarea şi atestarea actului constitutiv al asociaţiei/ fundaţiei;
 • conceperea, redactarea şi atestarea statutului asociaţiei/ fundaţiei;
 • conceperea şi redactarea contractului de comodat/contractului de închiriere;
 • achitarea taxelor judiciare de timbru;
 • redactarea hotărârii adunării constituante a asociaţiei/ fundaţiei;
 • depunerea şi susţinerea documentaţiei în vederea dobândirii personalităţii juridice;
 • constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea şi ridicarea actelor de la judecătorie.
Alte servicii
 • servicii de consultanţă permanentă privind activitatea juridică a asociaţiei/fundaţiei;
 • redactare contracte / procuri necesare pe parcursul desfăşurării activităţii;
 • deschidere/ închidere sucursale;
 • numire/ revocare preşedinte, vicepreşedinte, consiliul director, comisie de cenzori;
 • schimbare sediu;
 • schimbare denumire;
 • dizolvare.