Național

Importante modificări privind aplicarea amenzii pentru lipsa rovinietei – termenul de comunicare a procesului-verbal și prescrierea aplicării amenzii

9 februarie 2018

La data de 06 februarie 2018 Camera Deputaților a adoptat în unanimitate Proiectul de lege care modifică art. 9 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România fiind aduse importante modificări procesului verbal de constatare a contravenției și aplicare a amenzii privind lipsa rovinietei valabile.

Proiectul de lege vine ca urmare a unor soluții diferite la nivel național date de către instanțele de judecată, sens în care Înalta Curte de Casație de Justiție a pronunțat o decizie prin care vine și tranșează problema privind comunicarea amenzii către contravenient, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 07 februarie 2017. Însă, întrucât nu exista o reglementare legislativă de la momentul publicării deciziei și până în prezent, a fost necesar întocmirea unui proiect de lege care să confere claritate normelor legale dezbătute prin decizia Înaltei Curți.

Astfel, modificările legislative constau în următoarele:

  • Procesul verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 (două) luni de la data aplicării sancțiunii contravenției;
  • În intervalul de la data săvârșirii contravenției și până la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, nu se mai pot încheia alte procese verbale pentru aceeași faptă de lipsă a rovinietei valabile pentru același vehicul;
  • Aplicarea sancțiunii se prescrie în termen de 4 (patru) luni de la data săvârșirii faptei.

Ca atare, concluzia este că atunci când vă expiră rovinieta sau nu dețineți o rovinietă, agentul constatator care vă aplică amenda pentru această contravenție trebuie să vă comunice procesul verbal în termen de 2 (două) luni de la data încheierii acestuia (adică data aplicării sancțiunii contravenționale) – NU de la data săvârșirii faptei (acesta reprezentând momentul în care sunteți fotografiat că ați circulat pe un drum fără rovinietă).

Precizăm că legiuitorul a prevăzut în mod expres că pentru aceeași faptă – lipsă rovinietă valabilă pentru același vehicul – nu se mai pot încheia alte procese verbale, dacă s-a  încheiat deja un proces verbal.

Însă, potrivit prevederilor legale, nu se vor putea încheia alte procese verbale numai până la data comunicării procesului verbal către contravenient. Ceea ce înseamnă că, ulterior comunicării procesului verbal, se va putea încheia un nou proces verbal pentru aceeași faptă dacă continuați să circulați fără rovinietă valabilă.

În cazul în care nu vi se comunică în acest termen de 2 (două) luni sau vi se comunică ulterior expirării acestui termen, procesul verbal prin care ați fost amendat nu mai poate fi pus în executare pentru obținerea sumei stabilită în sarcina dumneavoastră cu titlu de amendă, acest drept de executare fiind prescris.

Mai mult decât atât, dacă în 4 (patru) luni de la data săvârșirii faptei nu s-a încheiat niciun proces verbal de constatare a contravenției, sancțiunea amenzii nu mai poate fii aplicate, fapta fiind prescrisă. Chiar dacă se va încheia un proces verbal după expirarea celor 4 (patru) luni, acesta nu mai este valabil.

! ATENȚIE:

  1. Nerespectarea termenelor impuse de lege și constatarea prescrierii dreptului de punere în executare silită a procesului verbal și a aplicării amenzii se va face de către instanțele de judecată ca urmare a introducerii de către dumneavoastră a plângerii contravenționale formulată împotriva procesului verbal.
  2. Proiectul de lege adoptat va intra în vigoare și va produce efecte în sensul aplicării acestuia numai în termen de 6 (șase) luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.