Fiscalitate

Situații de anulare și redobândire a codului de înregistrare în scopuri de TVA și efectele acestora

28 martie 2017

Articolul urmărește să pună în evidență o serie de aspecte teoretice privind anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru contribuabilii activi fiscal, precum și efectele acestor situații.

S-au constatat în practică situații în care unii contribuabili și-au pierdut codul de înregistrare în scopuri de TVA, clienții lor fiind puși în dificultate în cazul desfășurării de tranzacții cu aceștia pe perioada în care codul de TVA era anulat. Pentru un regim fiscal echitabil, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal vine cu o reparație pentru contribuabilii care își redobândesc codul de înregistrare în scopuri de TVA, prin repunerea în drepturi a acestora în sensul acordării dreptului de deducere pierdut în perioada aferentă anulării codului.

Reglementarea este, de la 1 februarie 2017, cea stabilită de Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, aprobată prin OPANAF nr. 605/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 93/2017. La data intrării în vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.393/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 629/2016.

Discutăm, preponderent, despre următoarea situaţie: persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, iar organul fiscal îi anulează înregistrarea în scop de TVA; dacă încetează situaţia care a condus la anulare, la solicitarea persoanelor impozabile în discuție, organele fiscale competente le reînregistrează în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare, iar persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de Decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Împotriva deciziilor de respingere se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Alte situaţii:

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) şi alin. (12) din Codul fiscal, care au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

 

Pentru persoanele impozabile care cer înregistrarea în scopuri de TVA după ce aceasta le-a fost anulată, care nu au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, sunt aplicabile criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, aprobate prin recentul ordin.

 

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile:

  • persoana impozabilă NU se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. Pentru evaluare, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
  • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
  • evaluarea,pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut.