Economie

Începutul de an aduce facilități antreprenorilor!

21 martie 2017

Este vorba despre mult prea așteptata Lege nr.1/2017 prin care se elimină de la plată 100 de taxe și tarife și care urmărește să îmbunătățească în mod considerabil relația dintre antreprenori și Oficiul Registrului Comerțului.

Pe scurt, începând cu data de 1 februarie 2017, antreprenorii vor putea să înființeze cu ușurință entități, fie că sunt ele cu personalitate juridică sau nu și să opereze diverse mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului, nemaifiind constrânse să achite nici un fel de taxe în acest sens.

Legea nr.1/2017 a eliminat toate taxele percepute cu ocazia înmatriculării (cu excepția sumelor percepute cu titlu de capital social) și radierii unei entități precum și pe cele referitoare la anumite mențiuni ce pot fi efectuate pe parcursul existenței acesteia, printre care cele referitoare la:

 • modificarea denumirii;
 • înscrierea sau modificarea emblemei;
 • schimbarea formei juridice;
 • transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE;
 • schimbarea sediului social în acelaşi judeţ;
 • schimbarea sediului social în alt judeţ;
 • transferul sediului social al SE într-un alt stat membru;
 • prelungirea duratei de funcţionare;
 • reducerea duratei de funcţionare;
 • modificarea obiectului de activitate;
 • actualizarea obiectului de activitate;
 • modificarea declaraţiilor pe propria răspundere;
 • majorarea capitalului social;
 • reducerea capitalului social;
 • transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale;
 • suspendarea sau reluarea activităţii;
 • schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare;
 • menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare;
 • modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE;
 • modificarea datelor de identificare;
 • numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare;
 • excluderea sau retragerea asociaţilor;
 • fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie;
 • fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă;
 • fuziunea transfrontalieră;
 • divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente;
 • divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite;
 • divizarea totală;
 • menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte;
 • corectare erori materiale.