Stiri

FORȚĂ MAJORĂ

12 martie 2020

Întrucât de multe ori suntem puși în fața unor situații dificile ce nu țin de noi și nu avem cum să înlăturăm efectele pe care acestea le produc, dorim să vă facem cunoscută noțiunea de FORȚĂ MAJORĂ din perspectivă juridică.

FORȚA MAJORĂ reprezintă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, ce conduce la înlăturarea răspunderii civile a celui care în mod normal ar trebui să răspundă pentru prejudiciul este cauzat datorită acestui eveniment. În acest sens, cel chemat să răspundă nu trebuie să aibă vreo legătură cu lucrul/evenimentul care a produs prejudiciul, să nu aibă posibilitatea de prevedere și să se afle în imposibilitate absolută de a preîntâmpina, învinge şi evita evenimentul respectiv.

Spre exemplu, în cazul unui contract de prestări servicii încheiat între societatea A și societatea B, părțile au obligația să-și execute întocmai și la timp îndatoririle asumate. Din cauza unei restricții de circulație în circumscripția sediului societății B, instituite în data de 10.03.2020 fără un anunț prealabil și fără a exista o rută ocolitoare, societatea B nu a reușit să presteze serviciile asumate față de societatea A, constând în transportul unor bunuri. Pe cale de consecință, societatea A a înregistrat pierderi în data de 10.03.2020, însă societății B nu îi va putea fi atrasă răspunderea civilă întrucât evenimentul reprezintă un caz de FORȚĂ MAJORĂ.