Stiri

HOTĂRÂRE DE EXPEDIENT

27 februarie 2020

Nu de puține ori, în cadrul unor litigii, părțile ajung la concluzia că este mai profitabil să facă renunţări şi concesii reciproce astfel încât să obțintă o hotărâre echilibrată pentru ambele părți într-un termen optim. În cadrul acestei postări, dorim să facem cunoscută noțiunea de HOTĂRÂRE DE EXPEDIENT.

HOTĂRÂREA DE EXPEDIENT reprezintă actul prin care, în urma învoielii părților, se pune capăt judecăţii, instanța pronunțând hotărârea de expedient ce cuprinde aspectele stipulate de părți în tranzacție și aduse la cunoștința instanței. Hotărârea de expedient pronunțată nu este rezultatul unor dezbateri contradictorii şi nu stabileşte o situaţie de fapt în funcţie de probele administrate, sens în care procesul existent între părți va fi stins într-un termen optim.

Spre exemplificare, suntem în cadrul unei acțiuni în anulare a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului 1, contract încheiat între A și B. Părțile, după audierile de martori și trecerea unei perioade de 2 ani de la începerea litigiului, urmând să se efectueze expertiză în cauză, observă că balanța nu înclină așa cum s-ar fi așteptat și că procesul durează mult mai mult decât au estimat. În această situație, raportat la cheltuielile pe care urmează să le efectueze ambele părți, la onorariile ce vor trebui plătite în continuare pentru fiecare termen, decid să încheie o tranzacție și solicită instanței să ia act de doleanțele lor. În această situație, instanța de judecată, va analiza tranzacția încheiată între părți și va pronunța HOTĂRÂREA DE EXPEDIENT ce va conține cele dorite de către părți.

Pentru mai multe detalii legate de încheierea unei tranzacții și de hotărârea ce o consființește, echipa noastră vă stă la dispoziție!