Stiri

ICCJ: suspendarea executării garanției de bună execuție pe calea ordonanței președințiale este inadmisibilă

11 martie 2020

Curtea de Apel Brașov – Secția civilă a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1980/1/2019 cu următoarea întrebare ce vizează dezlegarea chestiunii de drept:

„Este admisibilă procedura ordonanţei preşedinţiale în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică, în situaţia în care în procesul ce vizează soluţionarea fondului nu s-a solicitat suspendarea executării, în condiţiile prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 şi nici nu s-au invocat aspecte diferite de cele ce puteau fi invocate în procedura reglementată de legea specială, având în vedere caracterul provizoriu şi limitat în timp al efectelor ordonanţei preşedinţiale?”

La data de 2 martie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat faptul că nu se poate recurge la procedura ordonanței președințiale în cazul în care se dorește suspendarea executării unei garanții de bună execuție din cadrul unui contract de achiziție publică.

Astfel, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 997 din Codul de procedură civilă și a art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică.

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, soluția ICCJ va deveni obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.