Economie

Impozitul pe gospodării

12 mai 2017

Începând cu anul 2018, impozitul pe venit ar urma să fie aplicat în funcţie de un venit anual global pe gospodărie, însă o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcţie de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum şi la o serie de deduceri, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal.

Venitul anual global (Vag) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câştigurilor nete/brute, după caz, obţinute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepţia veniturilor neimpozabile şi a veniturilor impozabile realizate de persoanele scutite.

Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului impozabil pe gospodărie sumele sau bunurile, inclusive titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie; veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni sau de moştenitorii acestora; veniturile din transfer al proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; veniturile a căror sursă nu a fost identificată.

Astfel, deducerile acordate vor viza:

 • contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 şi 170 din Codul fiscal;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie;
 • fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
 • prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;
 • asigurările obligatorii pentru casă şi maşină (RCA), programe educaţionale şi recreere pentru copiii aflaţi în întreţinere: grădiniţe particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare, cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregătire tip meditaţii;
 • alimentarea contului pentru educaţie permanentă, înfiinţat în baza Legii nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;
 • activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi (ex. taxescolare etc.) activităţi sportive pentru adulţi (ex. abonamente sală fitness, gimnastică, dans, alte activităţi sportive);
 • achiziţii de cărţi şi produse de papetărie;
 • activităţi culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);
 • servicii balneo-climaterice, fizioterapeutice, kinetoterapeutice; medicamente pentru boli cronice şi grave;
 • întreţinere şi reparaţii gospodărie; susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Impozitul pe venit nu va mai fi reţinut la sursă pentru angajaţi, profesii independente, deponenţi sau jocuri de noroc.

Angajatorii nu vor mai reţine din salariul angajaţilor, în fiecare lună, decât contribuţiile sociale, nu şi impozitul pe venit, pe care românii vor fi obligaţi să şi-l plătească singuri în cursul anului următor, când vor depune declaraţii de venit global pe gospodărie.

Bani deoparte trebuie să pună şi cei care au venituri din dobânzi sau care au câştigat la jocuri de noroc, obligaţia de a reţine impozitul la sursă fiind eliminat şi pentru depozitele bancare, şi pentru organizatorii de jocuri de noroc, mai prevede draftul de modificare a Codului Fiscal. Rămâne să fie reţinut în continuare la sursă, însă, de către notari, impozitul pe veniturile din vânzarea imobilelor.

Veniturile din salariile şi asimilate salariilor, cele din activităţi independente, dar şi veniturile din investiţii sau din jocuri de noroc vor fi impozitate anual, prin globalizare la nivel de gospodărie. Dacă în prezent angajatorii trebuie să calculeze şi să reţină salariaţilor atât contribuţiile sociale (pensii, sănătate, şomaj), cât şi impozitul pe venit (de 16% în prezent), din 2018 nu vor mai reţine şi vira la buget decât contribuţiile sociale. Impozitul pe venit rămâne în sarcina angajatului, căruia angajatorul are obligaţia să îi elibereze, până la finele lunii februarie 2019, doar un document din care să rezulte situaţia veniturilor nete realizate în cursul anului precedent.

Astfel, draftul de modificare a Codului Fiscal abrogă articolul 80 care stabilea că “plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la dată efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la dată de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri”. Elimină, de asemenea, obligaţia prevăzută la articolul 81 pentru completarea şi depunerea declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, înlocuind-o cu “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţă nominal a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.

În schimb, pentru ca angajatul să-şi poată completa declaraţia globală de venit în cursul anului următor, angajatorul este obligat, potrivit proiectului menţionat, “să transmită/elibereze fiecărui beneficiar de venit un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul net realizat în cursul anului, până în ultima azi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior”.

Nici plătitorii de venituri pentru activităţi independente nu vor mai reţine la sursă impozitul pe venit, şi această categorie de venituri urmând să fie supusă impozitului global pe gospodărie.

Obligaţia de reţinere la sursă este eliminată şi pentru veniturile din investiţii. Moștenirile şi donaţiile vor fi impozitate cu 3%, dacă depăşesc valoarea de 100.000 euro.

Sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donaţie ar putea fi impozitate cu 3% dacă depăşesc valoarea de 100.000 de euro, acelaşi impozit fiind pregătit să fie introdus şi pentru veniturile realizate de către proprietarii imobilelor naţionalizate, la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea şi pe care le-au primit în schimbul acestor imobile.

Astfel, apare pentru prima dată noțiunea de gospodărie recunoscută fiscal, adică un grup de persoane, indiferent dacă sunt rude sau nu, dar care își constituie un patrimoniu înregistrat la Fisc. La finalul anului, familiile vor putea astfel să își deducă unele cheltuieli privind educația sau cheltuieli medicale. În acest mod, cetățenii vor fi încurajați să ceară chitanțe de la firme ca în sistemul american. Un consultant fiscal îi va ajuta pe oameni să își facă toate calculele.