Fiscalitate

Începând cu 01.08.2017 au fost majorate contribuțiile datorate de angajator pentru contractele de muncă part-time

8 august 2017

În Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Ca și regulă generală, baza de calcul pentru asigurările sociale–pensii, pentru asigurările sociale de sănătate, este venitul brut realizat lunar de salariați. Prin excepție de la această regulă, dacă venitul brut lunar este realizat printr-un contract de muncă cu timp parțial, iar venitul lunar este mai mic decât salariul minim pe economie, chiar dacă este în baza unui contract de muncă cu normă întreagă, baza de calcul pentru asigurările sociale – pensii și sănătate, se recalculează la nivelul salariului minim brut garantat în plată.

Conform acestui act normativ, începând cu data de 01 august 2017, societățile care au salariați angajați cu normă parțială, vor fi obligate să achite contribuții sociale majorate pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS). Majorarea se aplică strict în partea contribuțiilor angajatorului, nu și pentru contribuțiile care sunt datorate de către salariat.

Aceste contribuții trebuie plătite, în esență, pentru angajații încadrați cu normă parțială care câștigă lunar sub 1.450 Ron/ lună.

Vă prezentăm cazurile în care NU trebuie plătite contribuții sociale majorate:

  • Salariații care au mai multe contracte de muncă (la același angajator sau la angajatori diferiți, indiferent de normele de lucru) și care însumează cel puțin valoarea salariului minim brut;
  • Elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani, care se află într-o formă de școlarizare:
  • Ucenicii, potrivit legii, cu vârsta de până la 18 ani;
  • Persoanele cu dizabilități, cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra sub opt ore pe zi;
  • Pensionari cu limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor cu limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii.