Național

Începe educația juridică în școli!

11 august 2017

Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public au anunțat semnarea unui protocol care va sta la baza educației juridice în școli.

Potrivit comunicatului publicat de biroul de presă al Ministerului Justiției “educația juridică în școli va fi adaptată, potrivit prezentului protocol, la realitățile cu care se confruntă elevii zi de zi. Ei își vor cunoaște mai bine drepturile, dar și obligațiile de cetățeni. Conceptul de educație juridică în școli este menit să promoveze statul de drept și democrația în societate, în general, și în rândul tinerelor generații, în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori”.

Protocolul vine ca urmare a sesizării de către Ministrul Justiției a faptului că lipsa unei educații financiare și juridice în școli a dus la numeroase falimente, credite de consum care nu pot fi acoperite și mii de procese cu băncile, foarte multe procese în instanțe, penitenciare suprapopulate și familii distruse și toate, în opinia acestuia, din cauza carenței din școlile românești.

Astfel, în școli și licee va fi introdusă o nouă materie ce le va permite elevilor să învețe despre Constituția României, procesul legislativ, despre modul în care funcționează sistemul judiciar, elemente de bază din domeniul dreptului civil și penal precum și despre combaterea corupției.

“Printre domeniile care vor face obiectul educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar sunt: Constituția României, drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizații și relații internaționale, elemente de prevenire și combatere a corupției” arată comunicatul publicat de Ministerul Justiției.

Însă, programul de educație juridică în școli nu se limitează doar la partea teoretică, ci prevede totodată că vor fi organizate vizite ale elevilor la Ministerul Justiției, la Ministerul Public, la sediul autorităților și instituțiilor publice cu relevanță pentru domeniul justiției, la instanțele de judecată precum și la parchete, astfel încât aceștia să se familiarizeze cât mai bine cu acest domeniu.

De asemenea, inițiativa va susține și implicarea altor parteneri în acest demers, respectiv instituții și autorități publice cu relevanță pentru domeniul justiției, avocați, notari publici, executori judecătorești, mediatori, practicieni în insolvență și, nu în ultimul rând reprezentanți ai societății civile care sunt invitați să adere la obiectivul promovării educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Această nouă materie ar putea fi primită ca o gură de aer proaspăt în programa școlară care, în acest moment, după cum bine se știe, este ticsită cu o grămadă de materii plicticoase și inutile.