Stiri

Legea nr. 196/07.09.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000

15 septembrie 2020

În data de 11.09.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/07.09.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Actul normativ instituie o serie de noutăți în ceea ce privește procedura de efectuare a publicității mobiliare, cât și atribuțiile organelor competente delegate cu înscrierea mențiunilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, însă notificarea notabilă, care produce efecte însemnate asupra subiectelor de drept, părți în raporturile juridice de creanță, se referă la modificarea alin. 3 al art. 4 din Legea nr. 297/2018.

Astfel, norma de drept precizată anterior prevede că toate înscrisurile sub semnătură privată, convențiile încheiate de părți fără mijlocirea notarului public, care au fost consfințite de leguitor cu prerogativa de titlu executoriu vor putea fi puse în executare numai sub condiția prealabilă formală, de procedură a înscrierii acestora în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Cu alte cuvinte, creditorul, parte a unui acord  încheiat sub semnătură privată, îndreptățit la îndestularea creanței proprii, nu va putea opune plata debitorului său, decât în măsura în care convenția a fost făcută publică prin intermediul acestei forme de publicitate mobiliară.

Cu titlu de exemplu, printre înscrisurile sub semnătură privată cărora leguitorul le conferă caracterul de titlu executoriu, se enumeră: biletele la ordin, contractele de împrumut, contractele de locațiune, contractele de ipotecă mobiliară, etc.

Nu în ultimul rând, înscrierea înscrisurilor sub semnătură privată cu caracter executoriu în Registrul Național de publicitate mobiliară este obligatorie, chiar dacă normele legale speciale sub egida cărora aceste tipuri de acte își produc efectele juridice nu menționează condiția îndeplinirii acestui formalism juridic.