Stiri

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea legilor referitoare la calitatea în construcții și la autorizarea executării lucrărilor de construcții

22 ianuarie 2020

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea legilor referitoare la calitatea în construcții și la autorizarea executării lucrărilor de construcții, odată cu  intrarea în vigoare în data de 11.01.2020, a adus cu sine o serie de modificări care tind să restructureze și să simplifice legislația aferentă domeniului construcțiilor.

Astfel, în articolul 22 al Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții se prevede obligativitatea investitorilor imobiliari ca, la finalul procesului de edificare a ansamblului de locuințe individuale sau colective, dar și a construcțiilor de utilitate publică, să nu efectueze recepția lucrărilor și să nu treacă la darea în folosință a acestora fără realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare.

Totodată, noua reglementare prevede posibilitatea efectuării lucrărilor de branșare și de racordare a lucrărilor la rețeaua de utilități publice în lipsa unei autorizații emise de autoritățile competente în acest scop. Totuși, chiar dacă s-a eliminat această condiție prealabilă, lucrările de branșament trebuie să fie realizate în acord cu prevederile urbanistice locale, precum și cu acordul administratorului drumului.