Legi

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea legilor referitoare la calitatea în construcții

15 ianuarie 2020

În data de 11.01.2020, ca urmare a actului de legiferare al  Parlamentului, a intrat în vigoare, și astfel a început să producă efecte juridice, Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea legilor referitoare la calitatea în construcții și la autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Legea prevede o serie de modificări substanțiale în ceea ce privește domeniul construcțiilor, însă modificarea cu cel mai mare impact asupra realității sociale se regăsește în cuprinsul art. 37, alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Modificarea în cauză se referă la posibilitatea intabulării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor edificate în lipsa autorizației de construire pe baza unui certificat de atestare sau a unei adeverințe eliberate de autoritățile competente în domeniu, cu condiția împlinirii termenului de prescripție pentru atragerea răspunderii contravenționale.

Astfel, dacă până la momentul intrării în vigoare a acestei legi, persoanei care a edificat o construcție fără a deține o autorizație de construire, îi era interzis, prin intermediul prevederilor normative în materie, să devină proprietar fără a obține o astfel de autorizație, actualmente, acest impediment procedural administrativ poate fi suplinit prin obținerea unui certificat de atestare sau a unei adeverințe de la instituțiile abilitate, însă numai după trecerea a trei ani de la data constatării edificării construcției în lipsa autorizației.

Certificatul de atestare sau adeverința, asimilată la nivelul efectelor juridice cu vechea autorizație de construire, se obține pe baza expertizei tehnice, care trebuie să respecte cerințele legale în materie, în special cele referitoare la calitatea în construcții și la urbanism, dar și pe baza documentației cadastrale ale construcției în cauză.

De menționat este că, modificarea legislativă se raportează doar la situația construcțiilor edificate fără autorizație de construire, nu și la cea în care construcțiile au fost executate cu nerespectarea conținutului unei autorizații de construire valide.