Economie

Legea risipei alimentare

6 iunie 2017

Începând cu data de 21 mai 2017 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, obiectiv urmărit de toți operatorii economici din sectorul agroalimentar.

În sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înțelege situația în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării și sunt distruse, conform legislației în vigoare.

 

Astfel, operatorii economici din sectorul agroalimentar vor fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare. Măsurile care trebuie luate de operatorii economici, respectând ierarhia de prevenire a generării deşeurilor alimentare, se referă la:

  • măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
  • măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum;
  • măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării ANSVSA, cu obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de igienă, inclusiv cerinţele privind temperatura pe perioada depozitării şi transportului, precum şi la etichetarea corespunzătoare;
  • măsuri pentru direcţionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale;
  • măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost;
  • măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz;
  • măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor de mai sus.

 

Asociațiile și fundațiile care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile sociale care funcționează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, care devin operatori în sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, dacă își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale.

Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociații, fundații și întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform prevederilor art. 2 alin. (2) și alin. (1) al prezentului articol, contra unei sume maxime de 3% + TVA din prețul de achiziție, în cazul comercianților, și de 3% + TVA din prețul de producție, în cazul producătorilor și procesatorilor.

Asociațiile și fundațiile prevăzute la alin. (2) pot comercializa alimentele oferite potrivit alin. (3), cu maximum 25% + TVA din prețul de achiziție, în cazul preluării de la comercianți, respectiv cu maximum 25% + TVA din prețul de producție, în cazul preluării de la producători sau procesatori.

Potrivit Legii nr. 217/2016, încălcarea măsurilor prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă contravenţională, diferenţiată în funcţie de tipul operatorului economic:

  • amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microîntreprinderi;
  • amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
  • amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru întreprinderi mari.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților cu atribuții de control în domeniul agroalimentar.

Astfel putem sublinia că Legea nu stabilește termene ori proceduri stricte în funcție de care operatorii economici din sectorul agroalimentar să abordeze fiecare etapă în parte prevăzută de Lege, însă dat fiind că scopul acestui act normativ este de a se evita risipa alimentară, considerăm că, în lipsa unor direcții precise din partea legiuitorului, operatorii economici vor evalua și se vor organiza de la caz la caz în funcție de proprietățile și caracteristicile fiecărui tip de produse în parte, cu condiția de a evita producerea risipei alimentare.