Stiri

Modalități eficiente de RECUPERARE A CREANȚELOR

8 aprilie 2020

‼  RECUPERAREA CREANȚELOR: ce ar trebui să știm despre procedurile speciale prevăzute la nivel național și internațional?

Având în vedere contextul international defavorabil, ne confruntăm cu imposibilitatea de a recupera creanțele rezultate din raporturile contractuale pe care la avem încă în derulare. Mulți dintre debitori nu răspund la notificarea de plată transmisă și atunci nu ne rămâne decât să uzităm de pârghiile legale puse la dispoziție de legislație și să îi acționăm în justiție.

Supunem atenției dvs. astăzi noțiunea de ORDONANȚĂ DE PLATĂ și PROCEDURA EUROPEANĂ A SOMAȚIEI DE PLATĂ, proceduri speciale eficiente în recuperarea rapidă a debitului restant.

Cererea privind ORDONANȚA DE PLATĂ reprezintă actul de procedură prin intermediul căruia creditorul solicită instanței de judecată obligarea debitorului la plata creanţelor certe, lichide şi exigibile pe care le datorează în temeiul contractului încheiat între părți, inclusiv în temeiul celor încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă. În plus, creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligațiilor de către debitor.

O condiție indispensabilă acestei proceduri este somația de plată pe care creditorul este obligat să o transmită debitorului, prin intermediul căreia îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

ORDONANȚA DE PLATĂ va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii și instanța va preciza suma și termenul de plată în care debitorul este obligat să achite debitul restant, în caz contrar va fi executat silit. Termenul indicat de către instanță nu va putea fi mai mic de 10 zile, dar nici nu poate depăși 30 zile de la data comunicării ordonanței.

În ceea ce privește PROCEDURA EUROPEANĂ A SOMAȚIEI DE PLATĂ, vă informăm că trebuie să existe un contract civil sau comercial încheiat între părți, dintre care una trebuie să aibă sediul într-un stat membru UE. Creanța trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă, iar creditorul trebuie să completeze o cerere tip, anexă la Regulamentul UE. Cererea poate fi depusă și electronic la instanța de la sediul creditorului.

SOMAȚIA DE PLATĂ va fi emisă de către instanță în cel mult 30 zile de la introducerea cererii, iar dacă debitorul nu face opoziție, somația europeană de plată devine titlu executoriu.

Pentru mai multe informații despre recuperarea rapidă a creanțelor și despre procedurile speciale prevăzute de legislația națională și internațională, echipa MUȘAT&PARTNERS vă stă la dispoziție!

Av. Ariana Pandele