Drepturi

Noi modificări cu privire la tulburarea liniştii publice. Cum poţi fi sancționat dacă nu respecţi regulile de convieţuire socială?

23 martie 2018

La data de 22 februarie 2018 Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din sfera ordinii și siguranței publice, printre care și Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Noul proiect de lege introduce sancțiuni mai aspre în cazul nerespectării dispozițiilor legale în materie.

Proiectul prevede introducerea sancțiunilor pentru repetarea săvârșirii unor fapte contravenționale de către contravenient în decurs de 24 de ore de la constatarea primei fapte. Prin urmare, este sancționată o așa-zisă “recidivă”.

Completările pe care proiectul le aduce Legii nr. 61/1991 sunt următoarele:

  1. Sancționarea cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei – 1500 lei sau prestarea a 50 – 100 de ore de activități în folosul comunității repetarea într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte a contravenției constând în săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și linistea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice, contravenție prevăzută la art.2 pct.1 al legii în discuție.
  2. Tot cu o amendă cuprinsă între 500 lei – 1500 lei sau cu prestarea a 50 – 100 de ore de activități în folosul comunității va fi sancționată și repetarea în decurs de 24 de ore de la constatarea primei fapte a tulburării, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, faptă prevăzută de art.2 pct. 25 al aceleiași legi.
  3. Va fi sancționată cu amendă de la 2000 lei – 3000 lei sau cu prestarea a 70 – 120 de ore de activități în folosul comunității repetarea contravenției prevăzute de art.2 pct. 26 într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte; este vorba de contravenția constând în tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora.
  4. Cu amendă de la 3000 la 6000 lei sau prestarea a 100 – 150 de ore de activități în folosul comunității se va sancționa și  repetarea într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte a contravenției prevăzute la art.2 pct. 27, constând în organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban.

Pe lângă contravențiile mai sus enumerate, acest proiect introduce și o infracțiune în Legea nr. 61/1991. Mai exact, după art. 9 va fi intordus un nou articol ce va avea următorul conținut:

”(1) Fapta persoanei care, după ce a fost avertizată, împiedică în mod nemijlocit organul de ordine publică de a-și îndeplini, în condițiile legii, obligații de serviciu referitoare la legitimarea, controlul corporal, al bagajelor și al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
(2) Avertizarea prevăzută la alin.(1) se face verbal, prin cuvintele: Acțiunea dumneavoastră este ilegală, continuarea acesteia atrage răspunderea penală, potrivit legii!
(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei care face obiectul măsurilor ce trebuie luate de către organul de ordine publică.”