Fiscalitate

Noi reglementări privind casele de marcat

24 aprilie 2018

Actul normativ care reglementează aspectele importante cu privire la casele de marcat este Ordonanța de Urgență nr. 28 din 1999, cu modificările și completările ulterioare.

Casele de marcat sunt niște dispozitive electronice care au rolul de a calcula și înregistra numeroase tranzacții de vânzare. Acestea joacă un rol destul de important în viața antreprenorilor, în gestionarea tuturor operațiunilor de vânzare ale unei societăți. Noțiunea de casă de marcat este cea mai cunoscută antreprenorilor și probabil așa va rămâne înca o bună perioadă, deși în termeni mai cuprinzători se utilizează noțiunea de aparate de marcat electronice fiscale.

Începând cu data de 1 iunie 2018, firmele mari și cele mijlocii vor fi obligate să utilizeze case de marcat cu jurnal electronic, iar de la 1 august 2018, această obligație se va aplica și pentru contribuabilii mici, potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial (Ordonanța Guvernului nr. 20/2017).

Astfel că, entitățile juridice trebuie să renunțe la casele de marcat cu jurnal pe suport de hârtie și să achiziționeze case de marcat care să memoreze tranzacțiile într-un jurnal electronic.

Începând cu data de 1 aprilie 2018 se autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Începând cu data de 1 august 2018 se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal.

Termenele pentru trecerea la aceste aparate sunt diferite în funcție de categoria de mărime:

 • 1 iunie 2018 – contribuabili mari și mijlocii;
 • 1 august 2018 – contribuabilii mici.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligația să transmită Agenției Naționale de Administrare Fiscală următoarele date prevăzute în anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999, aprobate prin H.G. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Este vorba de urmatoarele informații:

 1. datele din bonul fiscal, structurate dupa cum urmează:
 2. valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugată;
 3. numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 4. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 5. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 6. valoarea totală a taxei pe valoarea adaugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
 7. datele din raportul fiscal de închidere zilnică;
 8. informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului;

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în transportul persoanelor în regim de taxi, precum și aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale comunică următoarele informații:

 1. aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar:
 2. moneda, respectiv suma încasată de la client;
 3. moneda, respectiv suma platită clientului;
 4. comisionul practicat și nivelul cotei de taxă pe valoarea adaugată;
 5. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 6. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 7. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 8. valoarea totală a taxei pe valoarea adaugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;
 9. aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi:
 10. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 11. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 12. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 13. numărul cursei;
 14. valoarea totală a serviciului;
 15. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;
 16. aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale:
 17. valoarea totală a bonului fiscal;
 18. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 19. data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 20. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 21. numărul cursei aeriene;
 22. valoarea taxei pe valoarea adaugată defalcată pe cote.

Prin OPANAF 627/2018 a fost publicată procedura de transmitere a acestor date, ce a intrat în vigoare de la 19 martie 2018. Potrivit acesteia, în vederea îndeplinirii acestei obligații, fișierele semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern. Prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fișierele sunt validate și atașate unui fișier PDF. Fișierul PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Fișierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai tarziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare (luna calendaristică) în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele de raportare.

În situația în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate în nicio zi din perioada de raportare utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai tarziu în data de 20 a lunii următoarei perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

Pentru transmiterea fișierelor sau a declarației privind aparatele neutilizate utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să dețină un certificat calificat eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.