Drepturi

O nouă măsură împotriva violenței în familie: Ordinul de protecție provizoriu

13 februarie 2018

Guvernul a aprobat în data de 08 februarie 2018 proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introdus Ordinul de protecție provizoriu.

Acest ordin de protecție reprezintă un instrument în materie administrativă, care le va permite agenților de poliție să intervină mult mai rapid în situațiile de pericol iminent, atunci când sunt afectate relațiile de familie prin intermediul violenței verbale, psihologice, fizice, sexuale, economice, sociale și spirituale.

Fiind perceput ca un instrument complementar Ordinului de protecție, acesta se va emite de către polițist, de îndată, agresorul fiind astfel înlăturat din domiciliu într-un timp mult mai scurt. Ordinul de protecție provizoriu prezintă un caracter executoriu și se emite pe o durată de 5 zile, cu posibilitatea prelungirii până la emiterea de către judecător a Ordinului de protecție reglementat de Legea nr. 217/2003.

Ca urmare a emiterii, ordinul este supus confirmării de către procuror, care va analiza temeinicia acestuia pe baza declarațiilor și a probelor deja adunate de către organele de poliție. Ulterior, procurorul sesizat va avea obligația să transmită Ordinul de protecție provizoriu, împreună cu probele existente la dosar, către judecător, acesta fiind competent să se pronunțe asupra emiterii unui Ordin de protecție astfel cum este reglementat prin Legea nr. 217/2003.

Prin actuala reglementare, organul de poliție va avea dreptul și obligația corelativă de a se deplasa la adresa victimei, să intre în domiciliul acesteia, chiar și cu forța, și să emită un Ordin de protecție provizoriu prin care să înlăture de îndată agresorul, chiar dacă acesta este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză.

Emiterea acestuia se va face în baza unei Fișe de risc, prin care organul de poliție va stabili gradul de risc în baza evaluării de la fața locului. Dacă riscul pentru victimă este crescut sau foarte crescut, organul de poliție va emite Ordinul de protecție provizoriu, prin care pot fi dispuse următoarele măsuri pentru agresor:

  • Evacuarea din domiciliu cu interdicția de a reveni pe toată durata valabilității OPP;
  • Stabilirea unei distanțe minime de apropiere de victimă (de domiciliu, de locul de muncă, de școală, după caz);
  • Confiscarea cheilor, a armelor.

Se poate observa că măsurile ce pot fi dispuse prin intermediul ordinului provizoriu sunt mai puține decât cele reglementate pentru emiterea ordinului de către judecător, însă obiectivul principal este oricum atins oricare ar fi măsurile dispuse.

Mai mult decât atât, pe lângă modificările prevăzute mai sus, se introduce obligația de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere (brățară electronică) de către agresor în următoarele condiții:

  • Agresorul a fost obligat să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de copiii acesteia sau față de rude ale acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
  • Agresorului i-a fost interzisă deplasarea în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic.

În ceea ce privește regimul juridic al sistemului de supraveghere electronică utilizat pentru verificarea respectării măsurilor de protecție, acesta va fi stabilit ulterior, prin lege.

În ceea ce privește incidența abuzului fizic în familie întâlnit la nivelul țării, vă supunem atenției următoarea situație statistică ce are ca obiect violența în familie publicată de către Inspectoratul General al Poliției Române:

 

Anul 2016

–     36.664 victime ale violenței în familie;

–     191 decese precizate de Ministerul Public;

–     2.574 de ordine de protecție emise, dintre care 743 sunt încălcate.

Anul 2017

–       20.617 victime ale violenței în familie;

–       84 decese;

–       peste 3.000 de ordine de protecție emise de instanță, dintre care 1.011 au fost încălcate.

 

Cifrele arată o scădere în ceea ce privește victimele violenței în familie, însă atragem atenția că este vorba strict despre cazurile declarate, în realitate fiind vorba despre un număr mult mai mare al victimelor, de cele mai multe ori acestea alegând să nu apeleze la intervenția organelor de poliție sau a instituțiilor specializate.

 

În concluzie, raportat la aspectele mai sus expuse, fiecare cetățean care se află în postura unei victime a violenței în familie, trebuie să știe că are dreptul de a fi protejat într-un mod real și efectiv de organele de poliție și să aibă curajul de a solicita intervenția acestora!!!