Drepturi

O primă victorie împotriva „reorganizării instituției publice” care a dus la desființarea unui întreg serviciu public – se întâmplă tocmai în județul Timiș, unde conducerea orașului Recaș s-a săturat de Poliția Locală

18 ianuarie 2018

Da, se întâmplă să avem și asemenea situații în țara noastră. Cum este posibil? Atunci când calitatea de „funcționar public” este înțeleasă și folosită pentru un alt scop și ca angajat în această calitate nu te supui dispozițiilor / presiunilor conducătorului unității, încet, încet devii o victimă a propriei tale munci.

Astfel, intervin o serie de măsuri „coercitive” – precum: interzicerea folosirii autovehiculelor puse la dispoziție pentru a-ți desfășura activitatea, reducerea salariului, interzicerea accesului în incinta sediului instituției etc., ca în cele din urmă locul de muncă să fie desființat complet!

Ce se poate face în asemenea situații? Toate măsurile arătate exemplificativ sunt dispuse în scris, îmbrăcate în forma unor hotărâri de Consiliu Local și / sau dispoziții ale Primarului, astfel că ele pot fi contestate în fața instanțelor de judecată în baza Legii nr. 554/2004 de contencios administrativ și fiscal.

Dar, atenție! După cum bine se cunoaște, până la soluționarea definitivă a acțiunilor formulate împotriva acestor acte, va trece o perioadă destul de lungă în care acestea produc efecte juridice. Pentru a opri producerea acestor efecte juridice este necesară solicitare suspendării lor, solicitare care se face tot în fața instanțelor de judecată competente, procedura de soluționare a cererilor în acest sens fiind una de urgență.

În acest context, în concret, facem trimitere tocmai la situația orașului Recaș, unde am reușit obținerea unui succes în prima etapă pentru unul dintre funcționarii publici devenit victimă a sistemului administrativ local. Astfel, am obținut în fața Tribunalului Timiș suspendarea punerii în executare a hotărârii Consiliului Local și a Dispoziției Primarului orașului Recaș prin care s-a dispus în realitate desființarea serviciului Poliției Locale a orașului Recaș fără nicio motivare temeinică și legală.

Un prim pas procedural urmat a fost de a suspenda efectele pe care le produce hotărârea Consiliului Local și dispoziția Primarului prin care s-a dispus modificarea organigramei și a statutului de funcții privind reorganizarea instituției, respectiv eliberarea din funcția publică deținută.

Revenind la procedura de reducere a posturilor, subliniem faptul că aceasta se face numai cu îndeplinirea condițiilor impuse de lege – Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în caz contrar, orice demers efectuat în acest sens este nelegal, sancțiunea aplicabilă fiind NULITATEA ACTULUI prin care s-a dispus reducerea postului. Așadar, reducerea unui post este justificată:

  • dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de peste 50%;
  • dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv – referitoare la studii;
  • funcționarului publice ce urmează a fi eliberat din funcție, în perioada de preaviz, i se oferă o funcție publică vacantă corespunzătoare în cadrul instituției publice sau, dacă nu există o asemenea funcție, obligația de a se solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici lista funcțiilor vacante.

Suspendare efectelor actelor nelegal întocmite a prezentat prima victorie a clientului nostru! Instanța de judecată, Tribunalul Timiș a considerat că datorită faptului că există îndoială serioasă asupra legalității actelor administrative, avem un caz bine justificat, sens în care cităm din hotărârea pronunțată următoarele: „ (…)din analiza actelor contestate, rezultă că nu au fost prezentate motivele  care au condus la desființarea serviciului de poliție locală și, implici, la desființarea funcției deținute de reclamant, de unde rezultă îndoiala serioasă asupra legalității actului. (…)”, ba mai mult „(…) prin executare actelor administrative contestate, ar suporta un prejudiciu material și previzibil, prin pierderile pe care le-ar suferi ca urmare a pierderii locului de muncă și, implicit, a veniturilor salariale.

Însă, să nu uităm că ceea ce autoritățile locale au înțeles să desființeze, cu efect imediat, ca urmare a „reorganizării”, este tocmai serviciul Poliției Locale. Așa cum a reținut și instanța de judecată în hotărârea de suspendare a executării actelor contestate, „cetățenii orașului ar suporta consecințe negative, date fiind atribuțiile numeroase ale poliției locale, așa cum ele sunt stabilite prin art. 6 – 12 din Legea nr. 155/2010” – menținerea ordinii și liniștii publice, paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișaj stradal, evidența persoanelor, constatarea și sancționarea infracțiunilor flagrante etc.

Dacă vă regăsiți într-o situație similară celei prezentate, nu rămâneți în pasivitate! Luați legătura cu un specialist în domeniul juridic pentru o îndrumare corectă în desființarea oricărui act nelegal și corupt.

 

Vezi altă sursă aici.