Stiri

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 instituie în sarcina intermediarilor obligația de a raporta aranjamentele transfrontaliere

26 februarie 2020

Prin OG nr. 5/2020 se transpun în codul de procedură fiscală prevederile Directivei 2018/822 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Astfel, conform dispozițiilor prezentului act normativ, intermediarii vor fi obligați să raporteze autorităților fiscale informații cu privire la anumite aranjamente transfrontaliere care ar putea fi utilizate în vederea obținerii unor avantaje fiscale, cum ar fi transferul profiturilor către regimuri fiscale mai favorabile. În acest sens, aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării sunt acelea care prezintă un indiciu cu privire la un potențial risc de evitare a obligațiilor fiscale. În vederea identificării aranjamentelor transfrontaliere supuse raportării, OG nr. 5/2020 stabilește anumite semne distinctive care vor fi avute în vedere la stabilirea obligației de raportare.

De asemenea, în cuprinsul Ordonanței este prevăzută și o definiție a intermediarilor în sarcina cărora va reveni obligația de raportare. Astfel, în această categorie se regăsesc atât consultanții fiscali, experții contabili, consultanții financiari, precum și instituțiile financiare sau avocații. Cu toate acestea, intermediarii care pot invoca un privilegiu profesional, spre exemplu secretul profesional de care este ținut avocatul, vor raporta aranjamentele transfrontaliere numai în măsura în care nu se divulgă informații confidențiale din sfera privată a clientului. Pe cale de excepție, obligația de raportare revine tuturor celor care au conceput, organizat sau gestionat un aranjament transfrontalier raportabil, precum și celor care au oferit asistență sau consiliere în acest scop.

În cuprinsul ordonanței se mai prevede faptul că modelul formularului prin intermediul căruia intermediarii vor raporta aranjamentele transfrontaliere va fi stabilit printr-un ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În final trebuie menționat faptul că prevederile Directivei transpuse prin prezenta Ordonanță de Guvern urmează să intre în vigoare la data de 1 iulie 2020. Cu toate acestea, actul normativ comunitar produce efecete începând cu 25 iunie 2018, astfel că intră sub incidența acesteui act normativ toate aranjamentele transfrontaliere începând cu data de 25 iunie 2018.