Stiri

OUG nr. 23 din 04.02.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

19 februarie 2020

În data de 12.02.2020 a intrat în vigoare și a început să producă efecte juridice OUG nr. 23 din 04.02.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice. 

Actul normativ al guvernului propune numeroase amendamente unor acte normative de esență în domeniul achizițiilor publice în vederea facilitării, perfecționării și flexibilizării sistemului achizițiilor publice atât pentru înlesnirea procesului de implementare a fondurilor europene, cât și pentru punerea în aplicare a unor proiecte de investiții cu un impact major la nivel socio-economic național sau local.

Deși ordonanța în cauză propune o serie de modificări notabile în diferite acte normative din acest domeniu, în cele ce urmează vă aducem la cunoștință unele schimbări de impact din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Bunăoară, în cuprinsul art. 167 din legea evocată anterior se introduce o condiție suplimentară pentru autoritatea contractantă în ceea ce privește excluderea unui operator economic din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică sau, după caz, a acordului-cadru. 

Astfel, mențiunea completatoare se referă la obligativitatea autorității contractante de a da posibilitatea operatorului economic, pasibil de excludere din cadrul procedurii atribuirii din considerentul distorsionării concurenței ca urmare a participării anterioare a acestuia la pregătirea procedurii atribuirii, de a face dovada efectului implicării acestuia asupra concurenței, mai înainte de a se lua decizia cu privire la eventuala lui excludere.

Totodată, prin raportare la distorsionarea concurenței în cadrul procedurii de atribuire, expusă anterior, în art. 140 al prezentei legi, se precizează obligația autorității contractante de a justifica în raportul procedurii de atribuire, aferent fiecărui contract de achiziție sau acord-cadru, fiecare măsură adoptată pentru evitarea denaturării concurenței.

Nu în ultimul rând, art. 57 al Legii nr. 98/2016 instituie în sarcina operatorilor economici obligația de a face dovada confidențialității informațiilor furnizare cu această natură autorității contractante, inclusiv a secretelor tehnice sau comerciale şi a elementelor nepublice ale ofertelor, pentru a beneficia de lipsa publicității acestora de către autoritatea contractantă în cadrul procedurii atribuirii.