Contabilitate

Ce trebuie cunoscut în cazul în care se devine plătitor de T.V.A?

6 martie 2018

O entitate are posibilitatea ca la înființare să decidă dacă dorește să rămână neplătitoare de TVA până când aceasta depășeste plafonul cifrei de afaceri de 65.000 euro (echivalentul a 220.000 lei calculat la cursul BNR de la data aderării) sau poate, prin opțiune, să devină încă de la început plătitoare de TVA.
Pentru ca o persoană impozabilă nou-înființată să beneficieze de aplicarea regimului special de scutire, aceasta trebuie, ca la momentul începerii activității economice, să declare că cifra de afaceri anuală estimată va fi sub plafonul de scutire.
Ei bine, dacă la înființare ați decis să rămâneți neplătitor de TVA, însă pe parcursul activității ați depășit plafonul de 220.000 lei (vânzări), iată ce trebuie să se cunoască:

 • dacă în luna X s-a depășit plafonul, atunci în termen de 10 zile din luna X+1va trebui depusă la ANAF declarația de înregistrare fiscal/declarație de mențiuni 010 însoțită de: balanța analitică de la începutul anului și până la luna în care s-a depășit plafonul; copie după certificatul de înregistrare la ORC, cartea de identitate a administratorului/asociatului; declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă societatea desfășoara sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, o copie după contractul de prestări servicii contabile);
 • după ce s-au depus toate documentele menționate mai sus, în decurs de maxim 10 zile lucrătoare se va primi de la ANAF certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;
 • atunci va trebui să vă anunțati partenerii că ați devenit plătitor de TVA pentru a-și actualiza datele despre societatea dvs;
 • în momentul în care se vor emite facturi de vânzare trebuie ca pe facturile emise, în fața CUI-ului, sa apară RO;
 • dacă se deține o gestiune și se utilizezază casa de marcat, atunci trebuie să se seteze casa de marcat, astfel încât, pe bonul fiscal să apară și TVA-ul aferent vânzării;
 • lunar sau trimestrial (depinde de vectorul fiscal), contabilul dvs va trebui sa vă calculeze TVA-ul de plată sau TVA-ul de recuperat și să depună formularul 300 (decont de TVA). Dacă TVA-ul colectat este mai mare decât TVA-ul deductibil, atunci, diferența va fi de plată la bugetul de stat iar daca TVA-ul colectat este mai mic decât TVA-ul deductibil, atunci, diferența va fi de recuperat de la bugetul de stat.

Avantaje neplătitor de TVA:

 • ideal pentru societățile mici care nu au volum mare de cheltuieli și venituri;
 • nu va fi obligația depunerii formularelor 300, 390 și 394;
 • nu va exista obligația plății de TVA la bugetul de stat;
 • cost mai redus cu serviciile de contabilitate;
 • va fi foarte ușor de urmărit care sunt veniturile, mai exact, nu va mai fi nevoie de extras TVA-ul din valoarea vânzărilor pentru a afla cât e cifra de afaceri;
 • posibilitatea fixării unor prețuri de vânzare mai reduse spre deosebire de concurență (cei plătitori de TVA), astfel încât, clienții să fie mai atrași de produsele dvs.

Dezavantaje neplătitor de TVA:

 • la bunurile achiziționate nu se va putea deduce TVA-ul;
 • nefacturând cu TVA, partenerii cu care se lucrezează nu vor putea nici ei la rândul lor să își deduca TVA-ul, dacă achiziționează de la dvs;
 • nu se pot face achiziții de bunuri intracomunitare decât în limita a 10.000 EUR, altfel va trebui depus la ANAF formularul 091 pentru obținerea unui cod special de TVA.

Avantaje plătitor de TVA:

 • ideal pentru societățile care au un volum mare de cheltuieli și venituri;
 • se poate deduce TVA-ul, existând momente în care va mai fi și de recuperat TVA de la stat (TVA deductibilă > TVA colectată);
 • se vor putea putea face achiziții de bunuri intracomunitare fără să fiți constrâns de vreun plafon;

Dezavantaje plătitor de TVA:

 • costuri ridicate cu serviciile de contabilitate;
 • declarații în plus de depus la ANAF (D300; D390; D394);
 • posibilitatea înregistrarii unor plăți privind “TVA de plată” la bugetul de stat;
 • fixarea unor prețuri mai mari pentru produsele vândute, astfel încât, după ce se va scadea partea de TVA, societatea sa rămână cu o sumă rentabilă pentru societate. Acest lucru ar putea conduce la pierderea unor clienți.

Începând cu 01.01.2018, mai multe persoane impozabile au fost obligate de legislația în vigoare să aplice sistemul SPLIT TVA dacă se încadrau în anumite condiții.