Politică de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL REALIZATE MUSAT & ASOCIATII S.C.A.
 

 1. Preambul

Musat & Asociatii S.C.A.(în continuare: „Musat & Asociatii ” „noi” sau „nouă”) are obligația, potrivit legii, de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte toate reglementările privind protecția datelor, inclusiv, dar fără a ne limita la prevederile din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor no. 2016/679 (numit în continuare: “GDPR”).

În acest document detaliem următoarele aspecte:

– ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;

– care sunt scopurile pentru care prelucrăm aceste și temeiurile pe care se întemeiază aceste scopuri;

– care este durata prelucrărilor datelor;

– care sunt persoanele cărora le transmitem date cu caracter personal;

– modul în care dumneavoastră vă puteți exercita drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, aceasta din urmă fiind persoana care poate fi identificată în mod direct sau indirect prin referire la elemente de identificare sau factori specifici privind identitatea acesteia. În concret, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cuprind date precum nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă profesională, funcție sau poziție, sau alte detalii despre situații personale sau materiale, cum ar fi data nașterii, vârsta, sexul, diverse numere naționale de identificare, înregistrări video, corespondență, fotografii, etc. Datele cu caracter personal pot include de asemenea categorii speciale de date, cum ar fi date medicale sau date referitoare la proceduri penale.

Prezenta informare se referă la prelucrările pe care le efectuăm cu privire la datele cu caracter personal ale clienților și ale partenerilor noștri de afaceri, ale reprezentanților, angajaților și colaboratorilor acestora, ale colaboratorilor noștri, ale persoanelor care sunt interesate să devină avocați colaboratori ai Musat & Asociatii S.C.A. sau ale persoanelor care ne contactează pentru a-și exercita drepturile prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor sau pentru alte motive.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal pentru următoarele scopuri și în baza următoarelor temeiuri juridice:

În relația cu clienții Musat & Asociatii S.C.A. și reprezentanții clienților Musat & Asociatii S.C.A.

Dacă sunteți client sau potențial client al nostru sau reprezentant (inclusiv reprezentant legal, angajat, sau colaborator) al unui client de-ai noștri, vom utiliza datele dumneavoastră de identificare și de contact în vederea pregătirii și/sau furnizării serviciilor noastre, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, în virtutea raportului juridic dintre noi si dumneavoastră/ clientul nostru, bazat astfel pe relația contractuală dintre client și avocat. Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră, în acest caz, este executarea contractelor noastre de asistență juridică și reprezentare sau efectuarea de demersuri pentru încheierea unui asemenea contract (art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR), dacă sunteti sau doriți să deveniți clientul nostru, respectiv interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor la care suntem parte sau pe care dorim să le încheiem (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR), atunci când dumneavoastră sunteți reprezentantul clientului nostru.

Vom prelucra detaliile dumneavoastră de contact pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a optimiza gestionarea contactului nostru cu dumneavoastră. Tot în baza interesului nostru legitim putem prelucra datele dvs. în scopuri interne ale Musat & Asociatii S.C.A., care includ facturarea serviciilor noastre și administrarea contractelor și a contactelor Musat & Asociatii S.C.A.

Totodată, vă informăm că în conformitate cu reglementările în vigoare privind prevenirea spălării banilor, suntem obligați în anumite situații să ne conformăm obligațiilor statutare de verificare, monitorizare, raportare și păstrare a evidențelor privind clientela. Este posibil, în special, să fim obligați să solicităm de la dumneavoastră și beneficiarul/beneficiarii dumneavoastră reali și, după cum este cazul, de la persoanele dumneavoastră de conducere sau de la persoane fizice sau juridice pentru care acționați în calitate de reprezentant, o dovadă satisfăcătoare de identitate și, dacă e cazul, a puterii de reprezentare. Vom efectua astfel de prelucrări de date numai în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este posibil ca noi să fim nevoiți sa ne abținem de la acceptarea unui angajament, dacă dumneavoastră nu ne transmiteți sau ne transmiteți în mod incomplet datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a executa și implementa serviciile noastre juridice.

Dacă dumneavoastră ne furnizați date cu caracter personal și/sau ne dezvăluiți secrete de afaceri sau comerciale care aparțin dumneavoastră sau rudelor, colegilor dumneavoastră sau altor terți, vom presupune în general că dumneavoastră sunteți autorizat să ne dezvăluiți aceste date. Vom utiliza astfel de date numai în măsura necesară pentru executarea mandatului nostru sau a relației contractuale cu dumneavoastră, sau cu societatea pe care o reprezentați. În același timp, vă rugăm să informați, în măsura în care este posibil, aceste persoane cu privire la transmiterea datelor lor către Musat & Asociatii S.C.A. și la modalitățile în care Musat & Asociatii S.C.A. prelucrează datele lor, conform acestei note de informare.

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru scopul de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației aplicabile sau statutelor profesionale, sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre. Uneori este posibil să utilizăm datele puse la dispoziție în scop statistic, dar numai după ce acestea au fost anterior anonimizate.

În relația cu partenerii noștri de afaceri, furnizorii noștri de servicii sau colaboratorii noștri, respectiv cu reprezentanții acestora

Dacă sunteți un partener de afaceri, furnizor de servicii sau colaborator al Musat & Asociatii S.C.A. sau reprezentant al acestora, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura buna desfășurare a relației noastre contractuale cu dumneavoastră, respectiv cu societatea pe care o reprezentați.

Vom colecta datele dvs. (nume și prenume, CNP, după caz, datele din cartea de identitate, după caz, e-mail, telefon, funcția, adresa sediului la care vă desfășurați activitatea) direct de la dvs. sau de la societatea pe care o reprezentați la semnarea sau în vederea aducerii la îndeplinire a contractelor încheiate cu dvs., respectiv cu societatea pe care o reprezentați, și pentru comunicarea cu dumneavoastră. Totodată, putem obține datele dvs. cu caracter personal sus-menționate din surse publice (de ex. website-ul angajatorului dvs., Registrul Comerțului, etc.), sau din corespondența/notificările pe care ni le transmiteți dvs. sau societatea dvs.

Atunci când avem un contract direct cu dumneavoastră, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru executarea drepturilor și obligațiilor din contractul de prestări servicii/ colaborare la care dvs. sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR). Când contractul nostru este cu societatea pe care o reprezentați, folosim datele dumneavoastră pe baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a încheia și/sau aduce la îndeplinire contractul încheiat cu societatea pe care o reprezentați. Tot în baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) putem prelucra datele dvs. în scopuri interne ale Musat & Asociatii S.C.A., care includ facturarea și administrarea contractelor și contactelor Musat & Asociatii S.C.A.

Totodată, vom mai folosi datele dvs. cu caracter personal în interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației sau statutelor profesionale care ne sunt aplicabile sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre.

Mai putem prelucra date cu caracter personal și pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege sau de statutele profesionale care ne sunt aplicabile, în temeiul obligației legale de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

În relația cu alți terți

În funcție de obiectul și întinderea mandatului nostru, este posibil să prelucrăm unele date cu caracter personal ale unor terți (părți adverse, avocații părții adverse, angajați/colaboratori ai clienților sau ai părții adverse, reprezentanți ai autorităților). Putem obține astfel datele dumneavoastră direct de la dvs. sau de la societatea pe care o reprezentați, de la clienții noștri sau de la reprezentanții clienților noștri, precum și din surse publice (registre publice, pagini de internet ale autorităților/ societăților).

Vom prelucra astfel de date numai în măsura necesară pentru executarea contractului nostru de servicii, în baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a duce la îndeplinire mandatul încredințat de clientul nostru.

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu caracter personal în interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne revin potrivit legislației aplicabile sau dacă vom considera necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre. În fine, mai putem prelucra date cu caracter personal și pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege sau de statutele profesionale care ne sunt aplicabile, pe temeiul obligației legale de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

În activitățile noastre de marketing

Activitățile noastre de marketing vizează atât clienții noștri existenți cât și diverse terțe persoane interesate (angajați/colaboratori ai clienților Musat & Asociatii S.C.A., potențiali sau foști clienți/ reprezentanți ai unor potențiali sau foști clienți, alți avocați, diverși colaboratori/ potențiali colaboratori ai Musat & Asociatii S.C.A., reprezentanți ai autorităților, jurnaliști, participanți la evenimentele organizate de noi sau la care participăm și noi). Prelucrările de date pe care le efectuăm în activitățile noastre de marketing, în legătură cu aceste persoane, au în vedere următoarele:

 1. a) Newsletter

Putem prelucra datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă transmite buletinele noastre informative despre evoluții juridice actuale din România, în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR), pe care îl puteți revoca în orice moment, exprimându-vă decizia de a nu mai primi comunicările noastre în viitor. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta prelucrările efectuate de noi până în acel moment.

 1. b) Evenimente

Evenimentele organizate de noi furnizează participanților informații detaliate despre cele mai recente evoluții din diverse domenii juridice și oferă participanților posibilitatea de a socializa cu persoane relevante din domeniile abordate și să se întâlnească personal cu avocații și consultanții noștri. De aceea sunteți binevenit să participați la aceste Evenimente, în orice moment. În acest sens, vom utiliza detaliile dumneavoastră de contact (adresa de email) pentru a vă transmite invitații la Evenimentele organizate de noi (inclusiv evenimente organizate de noi împreună cu colaboratorii noștri, sau evenimente în care suntem implicați) și vom prelucra un număr limitat de date cu caracter personal, precum numele dumneavoastră, al societății dumneavoastră și funcția dumneavoastră, pentru a facilita comunicarea și pentru a optimiza gestionarea contactului cu dvs. De regulă, vă vom trimite invitații la Evenimentele noastre numai în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR), pe care îl puteți retrage în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate de noi până în momentul retragerii acordului dvs. Totuși, dacă sunteți client Musat & Asociatii S.C.A. sau fost-client Musat & Asociatii S.C.A. care a mai participat la Evenimentele noastre, considerăm că putem să vă transmitem invitații la Evenimentele noastre, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a promova activitatea Musat & Asociatii S.C.A., respectiv de a aduce în atenția publicului anumite chestiuni de natură juridică, fiscală sau privind proprietatea intelectuală, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. În orice caz, dacă nu doriți să mai primiți invitații la Evenimentele noastre, vă puteți opune în orice moment, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la datele de contact din Secțiunea 10 de mai jos, fie prin mijlocele puse la dispoziție în cuprinsul invitației.

Odată ce ați ales să participați la un anumit Eveniment, Musat & Asociatii S.C.A. va prelucra datele dvs. de contact, împreună cu numele dumneavoastră, al societății dumneavoastră și funcția dumneavoastră, sau alte informații pe care ni le comunicați voluntar, pentru a vă comunica detalii suplimentare legate de Evenimentul la care doriți să participați și pentru a lua măsurile organizatorice necesare. Asemenea prelucrare are ca temei interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR), de a asigura buna desfășurare și organizare a Evenimentului Tot în cadrul Evenimentelor noastre putem prelua imagini (foto/video) cu dumneavoastră în calitate de participant/speaker la Eveniment, în vederea promovării Evenimentului, atât în interiorul Musat & Asociatii S.C.A. cât și în afara Musat & Asociatii S.C.A. Vom efectua o astfel de prelucrare de date numai cu acordul dumneavoastră prealabil (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate până în acel moment.

 1. c) Social Media și website

Musat & Asociatii S.C.A. utilizează paginile de socializare Facebook, Instagram si LinkedIn, precum și pagina de internet https://avocat-musat.ro/, pentru a promova activitățile sale.

Astfel, printre datele dezvăluite de noi în legătură cu dumneavoastră prin intermediul paginilor de socializare se pot număra imagini de la Evenimentele Musat & Asociatii S.C.A. la care ați participat, precum și numele și funcția/ profesia dumneavoastră și compania dumneavoastră în cazul în care sunteți speaker la Evenimentul respectiv. În ceea ce privește website-ul si paginile de socializare, este posibil să publicăm informații despre Evenimentele noastre, inclusiv date ale speaker-ilor (numele și funcția/ profesia și compania).

Vom efectua o astfel de prelucrare de date numai în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment.

În relația cu vizitatorii de la sediul nostru

Conectarea la WI-FI

În cazul în care doriți să vă conectați la rețeaua noastră de internet wi-fi pe parcursul vizitei dvs. la sediul nostru, sistemul nostru vă va atribui în mod automat o adresă IP dinamică, generată în mod aleatoriu, care nu permite identificarea dumneavoastră sau a dispozitivului de pe care vă conectați și care nu va fi stocată decât pe durata conexiunii la sistem.

Supravegherea video

Intrarea în clădirea noastră și accesul la etajele ocupate de noi în clădire sunt dotate cu un sistem de supraveghere video, al cărui scop este de a proteja securitatea birourilor noastre și în special securitatea și confidențialitatea informațiilor pe care ni le-au încredințat clienții noștri. Pentru acest scop, acest sistem va efectua înregistrări video atunci când vizitați birourile noastre. Aceste înregistrări sunt arhivate într-o formă criptată, pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Accesăm aceste înregistrări (care includ înregistrări efectuate cu camerele video ale noastre și înregistrări efectuate cu camerele video ale proprietarului clădirii) numai dacă există un motiv special, întemeiat, legat de securitatea birourilor noastre și de confidențialitatea informațiilor pe care le deținem. Temeiul juridic pentru prelucrarea înregistrările video, astfel cum este ea descrisă mai sus, este reprezentat de interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR). Interesul nostru legitim constă în asigurarea pazei și protecției persoanelor și bunurilor noastre

În relația cu persoanele interesate să devină avocați colaboratori ai Musat & Asociatii S.C.A.

În cazul în care sunteți interesat de o eventuală poziție de avocat colaborator al Musat & Asociatii S.C.A., vom prelucra datele dumneavoastră personale pe care ni le transmiteți cu ocazia depunerii candidaturii (cum ar fi, date de identificare, adresă de e-mail, date pe care decideți să le includeți în CV, corespondenta cu dvs, eventuale răspunsuri la teste de evaluare profesională etc.), în scopul evaluării candidaturii dvs. și pentru a decide în ce măsură sunteți potrivit pentru poziția deschisă în cadrul Musat & Asociatii S.C.A.

De asemenea, vom pastra datele pe care ni le furnizati pe parcursul procesului de recrutare pentru a documenta modul in care am realizat selectia.

Efectuăm prelucrările de date de mai sus, în temeiul interesului nostru legitim de a selecta avocati colabortori pentru pozitiile disponibile in cadrul Musat & Asociatii S.C.A. si pentru a documenta modul de desfasurare a procedurii de recrutare (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR).

Ulterior, daca ati fost selectat in vederea incheierii unui contract de colaborare cu noi, vom prelucra datele dumneavoastra in vederea incheierii si executarii contractului de colaborare.

În cazul în care vă exercitați drepturile dumneavoastră potrivit GDPR

Atunci când vă exercitați drepturile conferite de GDPR, în calitate de persoană vizată, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră (nume, prenume, imagine, alte date înscrise în actul dumneavoastră de identitate, alte date pe care alegeți să ni le comunicați) pentru a putea gestiona solicitările dumneavoastră pe baza GDPR. În acest caz, temeiul folosirii datelor dumneavoastră este obligația noastră legală (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

În vederea constatării, exercitării și apărării drepturilor noastre

Avem un interes general de a ne constata, exercita și apăra drepturile noastre și considerăm că este rezonabil să invocăm anumite documente și informații în acest scop, inclusiv când ele includ date cu caracter personal ale dumneavoastră. Vom face acest lucru respectând întotdeauna obligațiile noastre statutare de confidențialitate și vom căuta să limităm datele pe care le folosim la cele strict necesare în acest scop. Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră în acest caz este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR).

În vederea comunicării cu dumneavoastră, dacă ne contactați prin e-mail și nu suntem într-o relației contractuală sau în vreuna dintre ipotezele de mai sus

Folosim datele transmise de dumneavoastră prin e-mail, pentru a da curs solicitarii dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră.

Temeiul de prelucrare a datelor dumneavoastră în acest caz este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a răspunde solicitării formulate sau de a comunica cu dumneavoastră.

Subliniem că ori de câte ori prelucrăm datele dvs. personale pe baza interesului nostru legitim, aveți dreptul să va opuneți unei astfel de prelucrări. În acest sens, pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea 3 de mai jos.

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

În calitate de persoană vizată conform GDPR, dumneavoastră aveți dreptul de acces și de informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către noi, proveniența și destinatarii acestor date, durata stocării și scopul de prelucrare a datelor.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal inexacte sau incomplete, dumneavoastră aveți dreptul de a rectifica sau completa aceste date.

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră care sunt prelucrate fără drept. Vă veți putea exercita acest drept în anumite situații prevăzute în GDPR; în cazul în care, la exercitarea acestui drept de către dumneavoastră, vom considera că putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru anumite scopuri, vă vom informa în acest sens în termenele legale aplicabile.

În cazul în care este neclar dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte, incomplete sau au fost prelucrate fără drept, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea acestor date până la rezolvarea definitivă a aspectelor ridicate de dumneavoastră.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când noi prelucrăm aceste date pe baza unui interes legitim. Dacă vă exercitați dreptul de opoziție, vă rugăm să ne indicați motivele în acest sens. Dacă ne transmiteți o notificare motivată de opoziție, noi vom examina faptele și fie vom înceta sau vom ajusta operațiunile de prelucrare, fie vă vom informa despre motivele legitime și justificate pentru care este necesară continuarea prelucrării datelor.

În anumite cazuri aveți de asemenea dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, într-un format care poate fi citit automat la alegerea noastră, sau de a ne indica nouă să transmitem asemenea date direct către un terț ales de dumneavoastră; nu ne vom opune transmiterii datelor către terțul ales de dumneavoastră într-o asemenea situație.

După cum am menționat anterior, atunci când prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului dvs. aveți dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment, fără însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus printr-o solicitare scrisă la oricare dintre detaliile de contact din Secțiunea 8 de mai jos.

Vă rugăm să ne anunțați despre orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

Deși depunem toate eforturile posibile pentru a garanta protecția și integritatea datelor dumneavoastră, nu putem exclude integral apariția unor eventuale contradicții referitoare la natura utilizării datelor dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că folosim fără drept datele dumneavoastră, puteți depune o plângere direct la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Cu toate acestea sperăm că ne veți contacta mai întâi pe noi astfel în-cât împreună sa putem rezolva și elimina orice întrebări, neclarități sau alte aspecte pe care le sesizați.

 1. Securitatea datelor

Am luat măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special împotriva accesului, prelucrării, pierderii, utilizării și modificării neautorizate, ilegale sau accidentale.

Deși depunem eforturi pentru a asigura întotdeauna un standard înalt corespunzător al cerințelor de securitate, nu putem exclude posibilitatea ca informațiile pe care le-ați transmis prin internet să fie accesate sau utilizate de alte persoane, prin urmare vă rugăm să transmiteti cât mai puține date prin internet și fără măsuri de securitate adecvate.

Încercăm să ne asigurăm că incidentele de securitate a datelor sunt detectate într-un stadiu cât mai timpuriu și că acestea sunt raportate de îndată către dumneavoastră sau către autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

În funcție de scopul și întinderea mandatului nostru, precum și în funcție de scopurile prelucrării datelor, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de persoane:

Destinatarii datelor clienților/ reprezentanților clienților

 • persoane/ entități care au legătură/ pot avea legătură cu obiectul contractului încheiat între noi și client (instanțe și comisii de arbitraj, alte autorități publice, partea adversă, avocații/ consultanții/ reprezentanții părții adverse, prestatori de servicii, etc.), dacă este necesar în vederea îndeplinirii serviciilor noastre;
 • furnizori de servicii/ colaboratori implicați în executarea mandatului pe care ni l-ați încredințat, cum ar fi avocați colaboratori, contabili sau alți experți;
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre;
 • furnizorii noștri de servicii de web-hosting, e-mail hosting și facturare, în calitate de împuterniciți.

Destinatarii datelor furnizorilor de servicii/ colaboratorilor noștri, respectiv ale reprezentanților acestora

 • în principiu nu transmitem astfel de date către terți, cu excepția cazului în care acest lucru ne este solicitat de autoritățile publice, conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre;

Destinatarii datelor altor terți

 • clientul Musat & Asociatii S.C.A. care ne-a încredințat mandatul, în virtutea contractului cu acesta;
 • alte persoane/ entități care au legătură/ pot avea legătură cu obiectul mandatului pe care ni l-a încredințat clientul (instanțe și comisii de arbitraj, alte autorități publice, partea adversă, avocații/ consultanții/ reprezentanții părții adverse, prestatori de servicii, etc.);
 • furnizori de servicii/ colaboratori implicați în executarea mandatului pe care ni l-a încredințat clientul nostru;
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre.

Destinatarii datelor utilizate în scop de marketing

 • furnizori de servicii/ colaboratori implicați în activitățile noastre de marketing (organizatori de evenimente, Directoare Legale, administratorii paginilor de socializare, furnizori de logistică, jurnaliști, alți furnizori de servicii de marketing, etc.);
 • instituții și autorități publice, dacă acest lucru ne este solicitat conform legii, sau dacă datele sunt necesare pentru a constata, exercita sau apăra drepturile noastre.

Destinatarii datelor transmise de candidații ce aplică pentru ocuparea unor poziții libere în cadrul Musat & Asociatii S.C.A.

 • furnizorii noștri de servicii de web-hosting și e-mail hosting, în calitate de împuterniciți, în scopul realizării serviciilor contractate de la aceștia.

Destinatarii datelor utilizate în exercitarea drepturilor noastre

 • instanțe și comisii de arbitraj, barou, alte autorități publice, alți avocați/ consultanți/ experți, contabili, prestatori de servicii, societăți de asigurare, bănci, notari, executori judecătorești, societăți care acordă finanțare, operatori de arhivă electronică de garanții reale mobiliare, etc.

În toate cazurile de mai sus, ne vom asigura întotdeauna că transferul datelor dvs. cu caracter personal este efectuat în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și că protejăm datele dumneavoastră în mod adecvat.

Unii dintre destinatarii de mai sus ai datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi situați în străinătate sau în exteriorul UE/EEA. Este posibil ca nivelul protecției datelor în țările din afara UE/SEE să nu fie similar cu nivelul de protecție din România. Din acest motiv, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țările în privința cărora Comisia Europeană a hotărât că au un nivel adecvat de protecție a datelor, sau vom lua măsuri pentru a ne asigura că toți destinatarii mențin un nivel adecvat al protecției datelor; în acest scop, vom încheia clauze contractuale standard cu entități din asemenea țări (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en . De asemenea, vă putem solicita acordul pentru transferul datelor, în condițiile permise de GDPR.

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți mai multe detalii cu privire la clauzele contractuale standard menționate mai sus.

 1. Perioada de stocare a datelor

Nu vom stoca datele dvs. mai mult timp decât este necesar pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale sau legale, sau pentru a ne permite constatarea, exercitarea și apărarea unor drepturi, dacă este cazul, sau pentru perioade de timp pe care le considerăm rezonabile, în cazul în care folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing.

Astfel, vom păstra datele dvs. pe întreaga durată a contractului încheiat cu dvs./ societatea dvs., plus o perioadă suplimentară de 10 ani, începând cu sfârșitul anului calendaristic în care am finalizat furnizarea serviciilor noastre către dvs./ societatea pe care o reprezentați, necesară pentru a ne asigura că ne putem apăra și exercita drepturile în instanță, dacă este cazul.

De asemenea, legislația în vigoare ne impune păstrarea (i) datelor colectate în scop de prevenire a spălării banilor pentru o perioadă de 5 ani, și (ii) a datelor dvs. din documentele financiar-contabile (precum facturi, bonuri fiscale, chitanțe, evidențe ale timpului petrecut de noi pentru furnizarea serviciilor noastre) pentru o perioadă de 5, respectiv 10 ani, în funcție de documentul în cauză.

În ceea ce privește activitățile de marketing, vom păstra datele dumneavoastră, după cum urmează:

– Datele abonaților la newsletter vor fi păstrate pe perioada abonării, până la revocarea consimțământului dvs. pentru primirea newsletter-ului nostru;

– Datele legate de participarea dvs. la Evenimentele noastre vor fi păstrate pe o perioadă de 12 luni în vederea contactării pentru eventuale Evenimente viitoare;

– În caz că vă dezabonați de la newsletter, sau nu mai doriți să primiți invitații la Evenimentele noastre vom păstra datele dvs. în listele dedicate în acest sens pentru o perioadă de 3 ani, pentru a ne asigura că nu vă mai transmitem nicio asemenea informație ulterior fără acordul dumneavoastră expres;

– Datele dvs. postate pe paginile noastre de socializare sau pe website-ul https://avocat-musat.ro vor fi stocate pe întreaga durată în care ele sunt relevante și de actualitate sau până când dumneavoastră ne solicitați să ștergem datele dvs. de pe paginile de socializare sau de pe website.

Vom păstra datele transmise cu ocazia aplicării pentru o poziție în cadrul Musat & Asociatii S.C.A. până la finalizarea procesului de recrutare, precum și 3 ani după ocuparea poziției la care ati aplicat (termenul general de prescripție – în scopul exercitării, apărării sau constării drepturilor noastre dacă formulați vreo contestație în instanță sau în fața vreunor instituții/autorități publice cu prive la modul de derulare a procesului de recrutare).

Dacă ne contactați prin e-mail fără a ne afla intr-o relație contractuală cu dumneavoatră sau în vreuna din celalalte ipoteze descrise în secțiunea 2 de mai sus, vom arhiva corespondența electronică cu dumneavoastră pe o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care este necesară păstrarea sa pe o perioadă mai îndelungată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre.

 1. Detalii de contact

Pentru orice cereri, nelămuriri sau informații suplimentare în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la oricare din următoarele date de contact:

Musat & Asociatii S.C.A.

Iulius Town Timișoara – United Business Center 3, Piața Consiliul Europei, nr. 2E, et. 1, U3.E1.04, jud. Timiș

De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail la: gdpr@avocat-musat.ro.

 

vreau un avocat   >