Fiscalitate

Procedura înregistrării unei mărci

12 iunie 2017

De ce este importantă înregistrarea unei mărci, la ce ajută această procedură și, mai ales, ce presupune ea?

Toate aceste întrebări își găsesc răspunsul în Legea nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, modificată şi completată prin Legea 66/2010.

Marca este reprezentată de un semn distinctiv, susceptibil de reprezentare grafică, ce servește la identificarea și distingerea produselor/serviciilor unor persoane fizice sau juridice față de cele ale concurenței.

Este de asemenea esențial ca pentru acordarea protecției adecvate produsului să fie înțeleasă diferența între mărcile individuale (acordate unui produs/serviciu), cele colective (acordate produselor și serviciilor unei asociații) și cele de certificare (servind ca indicator al calității, materialelor utilizate, modului de fabricație sau prestare a serviciilor).

Așadar, această marcă ar trebui să constituie un element esențial al strategiei oricărei întreprinderi deoarece ea facilitează atât deosebirea unui produs de cele ale concurenței, cât și atestarea calității respectivului produs pentru consumator. Prin intermediul său, cunoașterea produsului sau serviciului întreprinderii este răspândit și identitatea acesteia protejată.

Este de reținut faptul că marca însăși are capacitatea de a deveni un element activ care se poate comercializa, cesiona sau licenția.

Conform legii 84/1998 cât și www.osim.ro, pot constitui mărci semne distinctive precum: cuvintele (inclusiv nume de persoane), denumiri, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, forma produsului, ambalajul său, culori sau combinații de culori, semnale sonore, precum și orice combinație a celor menționate anterior. În ceea ce privesc condițiile negative, mărcile nu pot fi constituite din cuvinte comune sau naturale, cuvinte care descriu în mod exclusiv serviciul/produsul, nu pot cuprinde indicații false, elemente copiate sau care nu se deosebesc îndeajuns față de alte mărci privind produse sau servicii similare înregistrate în România sau reproduceri și imitații de steme, nume sau portrete de conducători de stat sau instituții fără autorizația organelor de drept.

Pentru înregistrarea unei mărci la Oficiul de stat pentru Invenții și Mărci trebuie urmați următorii pași:

  1. Completarea unei cereri – tip (care se regăsește pe osim.ro) pentru înregistrarea unei mărci pe cale națională
  2. Depunerea cererii online, personal la sediu, prin poștă cu confirmare de primire sau prin fax însoțită 5 reproduceri grafice, clare ale mărcii, a unei procuri în cazul în care depunerea se face de către un mandatar, a listei întreprinderilor îndreptățite să folosească marca și a certificatului de prioritate dacă este cazul
  3. Facultativ, o data cu cererea de înregistrare, se poate opta pentru efectuarea unei cercetări documentare de către specialiștii Serviciului Mărci, scopul acesteia fiind căutarea existenței unei marci identice sau asemănătoare, al cărui titular s-ar putea opune înregistrării
  4. Achitarea taxei de depunere de 45 de lei și taxei de publicare de 134 de lei pentru mărcile alb-negru sau 445 de lei pentru cele color. (În cazul depunerii personale a cererii, plata se va face la caseria instituției în timp ce la cererea trimisă prin poștă se va atașa o adresă atestând plata taxelor antemenționate
  5. După acordarea datei de depozit, cererea urmează a fi publicată în format electronic moment de la care, timp de 2 luni, pot fi depuse observații și opoziții.
  6. În termen de 3 luni de la depunerea cererii se va achita o taxă pentru examinarea de fond stabilită în funcție de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea (conform Clasificării Internaționale a Mărcilor de la Nice) cuantumul taxei putând fi calculat pe site-ul instituției.

 

*În condițiile în care este necesară asistența privind acest pas, în schimbul unei sume de 134 de lei încadrarea claselor va fi efectuată de către examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci.

 

Menționăm faptul că neplata oricărei taxe aferente înregistrării va atrage radierea dosarului.

 

În ceea ce privește întinderea teritorială a protecției mărcii o dată înregistrate, aceasta va fi incidentă doar pe teritoriul României, extinderea acesteia în altă țară presupunând îndeplinirea formalităților prescrise de legislația țării unde se va efectua înregistrarea, Convenția de la Paris garantând titularilor români aceleași drepturi ca și cetățenilor țării respective. Mai mult decât atât, Aranjamentul de la Madrid permite înregistrarea internațională a mărcilor prin intermediul unei cereri unice depuse la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, situată la Geneva, singura condiție fiind ca marca să fie înscrisă anterior în registrul mărcilor din România. Durata protecției internaționale este de 10 ani. O alternativă o constituie înregistrarea la nivelul Uniunii Europene prin intermediul unei cereri adresate Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală, cu sediul în Spania, la Alicante.

 

În situația în care doriți să parcurgeți procedura legală pentru înregistrarea propriei mărci, membrii echipei noastre vă pot ajuta cu succes!