Fiscalitate

Consecințele juridice ale abrogării O.U.G. nr. 9/2013 privind recuperarea timbrului de mediu și modalitatea administrativă de recuperare a vechilor taxe auto

31 martie 2017

Revenim la mult așteptata lege la care am făcut referire într-un alt articol pe site-ul nostru, respectiv Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care s-a abrogat și legea privind timbrul de mediu – O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ceea ce semnifică că și această taxă auto s-a eliminat în mod definitiv din legislația noastră.

 

Abrogarea O.U.G. nr. 9/2013 vine cu importante consecințe juridice în materia taxelor auto:

  1. Eliminarea obligativității achitării timbrului de mediu cu titlu de sumă datorată de contribuabili pentru emisiile provenite de la autovehicule

În mod cert această intervenție legislativă privind taxele auto era necesară având în vedere poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene și istoricul taxelor auto (constanța modificării și eliminării acestora datorită caracterului nelegal). Astfel, proprietarii de mașini nu vor mai fi nevoiți să achite această taxă la prima înmatriculare sau la prima vânzare a unui autovehicul.

Momentan, timbrul de mediu a fost eliminat fără să fi fost înlocuit de măsuri echivalente, tocmai pentru a nu fi repetată situația taxelor privind autovehiculele, care în mod repetat s-au instituit, eliminat și înlocuit. Dacă ne uităm la istoricul acestor taxe, în mod constant s-a stabilit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene caracterul nelegal al acestor taxe. Astfel, avem: 1. taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare (introdusă la data de 1 ianuarie 2007), 2. taxa de poluare auto (introdusă la data de 1 ianuarie 2012, suspendată pentru perioada 30 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012), 3. timbrul de mediu pentru autovehicule (introdus la data de 15 martie 2013).

Situația prezentă privind modalitatea de recuperare a timbrului de mediu nu este reglementată prin stabilirea unei metode administrative de restituire, singura modalitate de recuperare a acestuia este numai pe calea instanțelor de judecată (cu privire la taxa achitată pentru înmatricularea autovehiculelor achiziționate dintr-un alt stat membru U.E. în scopul circulației pe drumurile publice în România), prin obținerea unei hotărâri judecătorești în acest sens.

 

IMPORTANT DE REȚINUT: în urma soluționării procesului de către instanțele de judecată privind restituirea timbrului de mediu, sumele solicitate și acordate de către instanță se vor restitui integral, într-o singură tranșă.

 

  1. Eliminarea modalității administrative de recuperare a vechilor taxe auto – reglementată la art. 12 din O.U.G. nr. 9/2013

Odată cu eliminarea timbrului de mediu, prin abrogarea actului normativ amintit s-au eliminat și regulile de bază pentru restituirea pe cale administrativă a vechilor taxe auto, respectiv a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017, contribuabilii își primeau banii înapoi, la care se adăuga și dobânda, pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin cinci tranșe a câte 20% din valoarea acestora.

Cu toate că există o procedură de restituire a acestor sume reglementată printr-un alt act normativ – Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precizăm faptul că acesta s-a emis tocmai în aplicarea art. 12 din O.U.G. nr. 9/2013.

Însă, atâta timp cât art. 12 nu mai există, pentru moment recuperarea taxelor auto nu mai poate fi efectuată pe cale administrativă. Restituirea pe cale administrativă a acestor sume va putea fi realizată numai în baza unui nou act normativ care ar trebui emis în perioada următoare.

 

ATENȚIE: procedura de restituire a vechilor taxe auto pentru care s-a obținut o hotărâre judecătorească este încă aplicabilă, modalitatea de restituire fiind reglementată de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 741/2014, recuperare care se va efectua pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin cinci tranșe a câte 20% din valoarea acestora.