Național

Rezilierea unilaterală a contractului de telefonie mobilă – taxa de reziliere este legală?

5 aprilie 2018

Mulți dintre noi am fost puși în situația de a dori rezilierea unui contract de telefonie mobilă înainte de expirarea termenului și de fiecare dată practica operatorilor de telefonie mobilă este aceeași. Pentru început asaltează clienții cu oferte noi, irezistibile, la același plan tarifar sau puțin peste iar în cazul în care refuzul clientului este categoric, procedează la a doua metodă: solicitarea unei taxe de reziliere în valoare totală reprezentând lunile rămase până la încheierea contractului.

Este, însă, perceperea acestei taxe o practică legală?

Potrivit Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, operatorii de telefonie mobilă nu au dreptul de a cere clienților o taxă de reziliere, când aceștia doresc încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale. O clauză care prevede această taxă de reziliere este abuzivă! În înțelesul prezentei legi, comerciantul este operatorul de telefonie mobilă iar consumatorul este clientul, beneficiarul serviciilor de telefonie mobilă.

Așa cum este legiferat în Legea nr. 193/2000, „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților“. În consecință, clauzele care prevăd perceperea unei taxe de reziliere, clientul neavând posibilitatea de a negocia această clauză, este o clauză abuzivă.

Trebuie să avem în vedere faptul că un contract de telefonie mobilă este cu executare succesivă și, potrivit Codului Civil, art. 1.276 alin. 2, în contractele cu executare succesivă, dreptul de reziliere unilaterală poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar și după începerea executării contractului, însă denunțarea nu produce efecte în privința prestațiilor executate sau care se află în curs de executare.

Ținând cont că plata contractului se face, de regulă, lunar, considerăm că un termen de preaviz 30 de zile este considerat un termen rezonabil. De aceea, consumatorul trebuie să formuleze cu cel puțin 30 de zile înainte o notificare de denunțare unilaterală, pe care să o expedieze către operatorul de telefonie mobilă prin e-mail/fax/poștă (importantă este confirmarea de primire, astfel aveți dovada efectuării comunicării).

La expirarea termenului de 30 de zile, contractul de furnizare încetează de drept, fără ca beneficiarul să fie nevoit să suporte costuri suplimentare.

Atenție, însă, să nu cădeți în capcana operatorului care vă dă un formular tip de reziliere. Rezilierea implică nerespectarea obligațiilor contractuale, ceea ce îi oferă dreptul operatorului de a percepe o justă despăgubire. În cazul de față vorbim despre o denunțare unilaterală de către consumator.

Cazuri în care operatorul este în drept să ceară despăgubiri

Cu toate că, în principiu, clauza privind taxa de reziliere este una abuzivă, există și cazuri în care operatorul de telefonie mobilă este îndreptățit la obținerea de despăgubiri din partea clientului. Este vorba de cazuri limitative, în care operatorul a suferit un prejudiciu:

  • Clientul achiziționează de la operator un telefon sau alte accesorii la preț promoțional odată cu încheierea contractului;
  • Clientul beneficiază de reduceri tarifare sau planuri tarifare individualizate;
  • Operatorul oferă clientului serviciile gratuit pentru un număr de luni determinat, ca urmare a încheierii contractului.

Despăgubirea trebuie să fie proporțională cu prejudiciul suferit de către operator și trebuie să nu fie excesivă prin raportare la durata rămasă din abonament și/sau valoarea telefonului.

Autoritatea competentă să soluționeze diferendele

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori prevede ca autoritate competentă să verifice și să exercite controlul respectării legii este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Consumatorii au și posibilitatea de a se adresa direct instanțelor judecătorești competente în conformitate cu prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

Recomandăm, totuși, ca primul pas pe care consumatorii îl fac în rezolvare diferendului să fie o cerere scrisă (reclamație) către ANPC, prin care să prezinte detaliat situația de fapt. Aceasta este o procedură simplă, organul de control având obligația de a formula un răspuns în termen de 30 de  zile de la introducerea cererii. Organele de control abilitate încheie un proces-verbal prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum și articolele din lege încălcate de profesionist.

Nu vă lăsați, așadar, intimidați de practicile operatorilor de telefonie mobilă dacă doriți denunțarea contractului. Iar dacă primiți oferte mai bune din partea acestuia, gândiți-vă încă o dată la motivele pentru care doriți încetarea colaborării. 😊