Stiri

RNPM explicat: Cum te afectează în calitate de întreprinzător sau investitor imobiliar

22 martie 2024

Arhiva electronică de garanții reale mobiliare (AEGRM) joacă un rol esențial în gestionarea și asigurarea transparenței ipotecilor mobiliare. Creată prin Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, AEGRM funcționează ca un registru centralizat care permite înregistrarea și publicitatea ipotecilor mobiliare, precum și a altor drepturi similare sau conexe, stabilind astfel ordinea de prioritate între acestea.

Prin focalizarea pe persoane și bunuri, sistemul facilitează accesul la informații vitale pentru creditorii financiari, precum instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) și băncile, oferindu-le acestora detalii despre garanțiile mobiliare ale debitorilor.

În același timp, AEGRM servește drept instrument de verificare pentru potențialii cumpărători, fie ei persoane fizice sau juridice, permițându-le să descopere existența oricăror ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile pe care intenționează să le achiziționeze, de la vehicule la stocuri de marfă și echipamente.

Această structură centralizată asigură nu doar o gestionare eficientă a garanțiilor, dar și o transparență crescută în piața de credite, protejând interesele tuturor părților implicate.

RNPM ce este: Cum funcționează serviciile RNPM (AEGRM)

Arhiva electronică de garanții reale mobiliare (AEGRM) reprezintă un instrument vital în cadrul sistemului juridic, oferind posibilitatea înregistrării publice a unei game variate de garanții și acte juridice, inclusiv ipoteci mobiliare, fiducii, obligații ipotecare, și multe altele. Scopul acestei arhive este de a asigura transparența și accesul public la informații legate de anumite bunuri sau debitori, fără a impune costuri sau autorizații prealabile.

AEGRM joacă un rol important în stabilirea priorităților între creditorii unui bun, clarificând rangul de preferință pe baza ordinii de înscriere a ipotecilor, conform prevederilor Noului Cod Civil. Aceasta asigură că ipotecile perfecte sunt întotdeauna preferate în fața celor neprefectate, evitând astfel posibilele conflicte între creditorii ipotecari și cei negarantați.

Pe lângă funcția de asigurare a priorității, AEGRM servește și ca un mecanism de avertizare pentru potențialii creditori despre existența unor garanții anterior stabilite, contribuind la o mai bună informare și la luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Personalul calificat al arhivei se ocupă de înregistrarea datelor cu fidelitate, fără a avea însă dreptul sau responsabilitatea de a verifica legalitatea informațiilor introduse.

AEGRM facilitează accesul la informații vitale, fără a substitui nevoia de verificare suplimentară din partea creditorilor, care sunt încurajați să solicite detalii adiționale sau să consulte alte surse pentru a-și asigura protecția intereselor.

Care este rolul serviciilor RNPM?

Registrul Național al Publicității Mobiliare (RNPM) joacă un rol important în sistemul juridic, servind drept instrument de publicitate pentru ipotecile mobiliare și stabilind ierarhia priorităților între creditori. Conform legislației, în special articolul 2420 alin. 1 din Codul civil, ordinea de prioritate a ipotecilor este determinată de momentul înregistrării sau perfectării acestora, cu câteva excepții specificate de lege.

Articolul 2409 alin. 2 subliniază importanța înregistrării ipotecilor mobiliare în registru pentru a asigura publicitatea acestora, iar articolul 2415 consolidează această procedură prin crearea unei prezumții irefutabile că orice creditor care înregistrează o ipotecă este considerat a fi la curent cu toate ipotecile anterioare asupra aceluiași bun.

Aceste servicii RNPM nu doar că facilitează claritatea și transparența în cadrul tranzacțiilor financiare, dar și protejează interesele creditorilor ipotecari prin acordarea unui drept de preferință în recuperarea creanțelor. Aceasta înseamnă că, în cazul executării silite a unui bun ipotecat, creditorii cu ipoteci înregistrate anterior în RNPM au prioritate în recuperarea sumelor datorate în fața altor creditori cu drepturi ulterioare asupra aceluiași bun.

Accesarea și înțelegerea informațiilor din RNPM

Accesarea și înțelegerea informațiilor din Registrul Național al Publicității Mobile (RNPM) este acum mai simplă și directă, chiar de la distanță, prin intermediul platformei online co.rnmp.ro. Utilizatorii nu mai sunt nevoiți să obțină permisiuni speciale de la autorități pentru a consulta datele de interes, eliminând astfel birocrația inutilă.

Utilizatorii pot obține o perspectivă amplă asupra ipotecilor mobiliare, a creditorilor implicați (furnizori, instituții bancare, statul sau alți creditori) și detaliile legate de activele ipotecate și alte noutăți.

Platforma oferă date despre identitatea creditorilor și debitorilor, precum și despre prioritizarea garanțiilor atunci când mai multe ipoteci sunt înregistrate pe același activ. Acest lucru este foarte important pentru cei interesați să obțină o garanție mobiliară sau să preia un activ ca garanție, deoarece permite verificarea prealabilă a eventualelor sarcini care ar putea afecta tranzacția.

Acum că aveți o imagine generală asupra RNPM ce este, cu ce se ocupă și care este solul acestui registru, puteți merge mai departe și să contactați o echipă specializată în consultanță juridică pentru a vă asigura că fiecare pas este în deplină legalitate.