Drepturi

Scad cheltuielile de întreținere pentru părinți?

4 aprilie 2017

Luna trecută Camera Deputaților a adoptat cu un număr de 269 de voturi pentru, proiectul de lege ce vizează exceptarea copiilor minori cu vârsta sub trei ani de la plata cheltuielilor de întreținere. Proiectul a trecut și prin Senat unde s-a bucurat de 74 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Prin urmare, Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari se va modifica, iar copiii de până la trei ani vor putea fi excluși din rândul persoanelor care plătesc cheltuielile generate de apă, căldură sau gaz în cadrul asociației de proprietari.

Proiectul inițiat de senatorul Dragoș Luchian nu aduce schimbări ce trebuie aplicate în mod imperativ, ci acordă doar posibilitatea asociațiilor de proprietari de a exclude de la plata întreținerii copiii cu vârsta sub trei ani, rămânând la libera alegere a acestora dacă doresc sau nu să pună în aplicare aceste noi prevederi legale.

Potrivit senatorului Dragoș Luchian “s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub trei ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică”. În plus, în opinia acestuia, “în condițiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe”.

Însă, oricât de bine arată această modificare legislativă la prima vedere, reprezentanții asociațiilor de proprietari o consideră complet inutilă, dat fiind faptul că diferențele dintre o factură unde se aplică scutirea și între o factură unde nu se aplică scutirea urmează a fi nesemnificative, potrivit spuselor acestora.

Prin urmare, să nu ne îmbătăm cu apă rece, cheltuielile de la care vor fi scutiți cei mici nu se raportează oricum la numărul de persoane, ci la consumul efectiv care reiese din indexul contoarelor.

Potrivit normelor de aplicare a Legii asociațiilor de proprietari – HG nr.1588/2007 – cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, combustibilul și apa rece pentru prepararea apei calde, gaze naturale, încălzirea apartamentului sau a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință.

Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale sau în funcție de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile.

Având în vedere că în majoritatea asociațiilor de proprietari consumurile individuale sunt repartizate în baza unor repartitoare de costuri sau contoare, ceea ce înseamnă că aceste cheltuieli nu mai sunt repartizate pe număr de persoane, mai rămân practic pentru a fi repartizate pe număr de persoane doar costurile legate de energia electrică pentru casa scării, energia electrică pentru ascensor, cele legate de gunoi și femeia de serviciu.

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere un detaliu deosebit de important și anume, această aplicare a scutirii nu este obligatorie ci, așa cum clar se desprinde din proiectul de lege, rămâne la stricta apreciere a asociației de proprietari. Prin urmare, nu ne rămâne decât să așteptăm ca proiectul de lege să fie promulgat de către președintele țării și mai apoi publicat în Monitorul Oficial pentru a vedea cât de utile sunt într-adevăr aceste modificări în viața de zi cu zi.