Asociații și fundații

Vreți să înființați o asociație sau o fundație și nu știți cui să vă adresați?
La Mușat & Asociații S.C.A veți găsi un avocat competent care să vă sprijine în acest demers prin servicii complete pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor, și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, oferindu-vă în același timp și consultanța de care aveți nevoie pentru desfășurarea activității în condiții legale.

Servicii complete pentru înființarea asociațiilor / fundațiilor și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

 • consultanță prealabilă privind condițiile prevăzute de lege pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor;
 • completarea cererii de înregistrare;
 • obținerea dovezii privind disponibilitatea și rezervarea de denumire de la Ministerul Justiției;
 • conceperea, redactarea și atestarea actului constitutiv al asociației/ fundației;
 • conceperea, redactarea și atestarea statutului asociației/ fundației;
 • conceperea și redactarea contractului de comodat/contractului de închiriere;
 • achitarea taxelor judiciare de timbru;
 • redactarea hotărârii adunării constituante a asociației/ fundației;
 • depunerea și susținerea documentației în vederea dobândirii personalității juridice;
 • constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie.

Alte servicii

 • servicii de consultanță permanentă privind activitatea juridică a asociației/fundației;
 • redactare contracte / procuri necesare pe parcursul desfășurării activiății;
 • deschidere/ închidere sucursale;
 • numire/ revocare președinte, vicepreședinte, consiliul director, comisie de cenzori;
 • schimbare sediu;
 • schimbare denumire;
 • dizolvare.
vreau un avocat   >