Avocat dreptul muncii

Consiliere și reprezentare din partea unui avocat specializat în litigii de dreptul muncii.

Fie că sunteți angajatori sau salariați, avocații noștri vă pot oferi consilierea necesară pentru soluționarea aspectelor legate de drepturi de natură salarială, concedieri abuzive, cercetări disciplinare, clauze speciale în cadrul contractului individual de muncă (mobilitate, confidențialitate, neconcurență, formare profesională), contracte colective de muncă și alte documente interne, asistență juridică și reprezentare, medierea conflictelor de muncă, sau a altor nevoi de natură juridică care vizează relația angajat-angajator.

Cu ce te poate ajuta un avocat specializat in dreptul muncii?

Servicii prestate angajatorilor

 • redactare contracte individuale de muncă;
 • redactare contracte colective de muncă;
 • asistență la negocierea contractelor colective de muncă;
 • înregistrare contracte colective de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • redactare acte adiționale la contracte colective și individuale de muncă;
 • redactare decizii ale organelor de conducere;
 • redactare Regulamente de Ordine Interioară;
 • redactare fișa postului;
 • redactarea tuturor documentelor necesare legate de încetarea contractelor individuale de muncă;
 • asistență juridică cu privire la încheierea de acorduri între salariați și angajatori, ce se referă atât la personalul executiv cât și la cel din top management, acorduri ce includ atât clauze de neconcurență și de confidențialitate;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistență și reprezentare în litigii de muncă;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență pentru întocmirea dosarelor de personal;
 • asistență juridică în procedura concedierilor colective;
 • asistență și reprezentare în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă și a altor organisme cu atribuții de control în domeniu;
 • redactarea de analize juridice cu privire la probleme de dreptul muncii;
 • consultanță în activitatea curentă cu privire la următoarele teme de interes:
 • încheierea contractului individual de muncă;
 • modificarea contractului individual de muncă;
 • suspendarea contractului individual de muncă;
 • încetarea contractului individual de muncă;
 • drepturile și obligațiile angajatului / angajatorului;
 • timpul de muncă;
 • timpul de odihnă;
 • concediile;
 • salarizarea și alte drepturi bănești;
 • protecția socială a salariatelor gravide, mame și leuze;
 • sănătatea și securitatea în muncă;
 • conflictele de muncă;
 • dialogul social;
 • evaluarea profesională;
 • clauză de neconcurență;
 • clauză de confidențialitate;
 • clauză de formare profesională;
 • delegare în țară și străinătate;
 • detașare în țară și în străinătate.
 • obținerea certificatului de rezidență temporară sau permanentă pentru cetățenii străini;
 • obținerea numărului de înregistrare fiscală în România pentru cetățenii străini;
 •  obținerea autorizațiilor de muncă pentru angajarea cetățenilor străini din afara UE;
 •  recunoașterea diplomelor de studiu pentru cetățenii străini.

Servicii prestate angajaților

 • consiliere și asistență la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestații împotriva deciziilor de sancționare;
 • contestații împotriva deciziilor de concediere;
 • asistență și reprezentare în litigii de muncă;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
 • asistență juridică în procedura concedierilor colective;
 • redactarea de analize juridice cu privire la probleme de dreptul muncii;
 • consilierea cu privire la alegerea reprezentanților salariaților în cadrul negocierilor colective, acțiuni sindicale (greve), timpul de lucru și discriminare;
 • contestarea deciziilor de concediere;
 • contestarea deciziilor de sancționare;
 • obținerea certificatului de rezidență temporară sau permanentă pentru cetățenii străini;
 • obținerea numărului de înregistrare fiscală în România pentru cetățenii străini;
 • obținerea autorizațiilor de muncă pentru angajarea cetățenilor străini din afara UE;
 • recunoașterea diplomelor de studiu pentru cetățenii străini;
 • consultanță în activitatea curentă cu privire la următoarele teme de interes:
 • încheierea contractului individual de muncă;
 • modificarea contractului individual de muncă;
 • suspendarea contractului individual de muncă;
 • încetarea contractului individual de muncă;
 • drepturile și obligațiile angajatului / angajatorului;
 • timpul de muncă;
 • timpul de odihnă;
 • concediile;
 • salarizarea și alte drepturi bănești;
 • protecția socială a salariatelor gravide, mame și leuze;
 • sănătatea și securitatea în muncă;
 • conflictele de muncă;
 • dialogul social;
 • evaluarea profesională;
 • clauză de neconcurență;
 • clauză de confidențialitate;
 • clauză de formare profesională;
 • delegare în țară și străinătate;
 • detașare în țară și în străinătate.

Servicii prestate sindicatelor

 • asistență și reprezentare în realizarea procedurilor de înființare;
 • consultanță în activitatea curentă (la solicitarea clientului poate fi acordată și prin telefon, e-mail, skype);
 • asistență și reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
 • asistență la încheierea actelor juridice în cadrul activității specifice;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistență în cazul conflictelor colective de muncă;
 • asistență în cadrul negocierilor;
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești;

Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în dreptul muncii din București sau Timișoara, va rugăm ne contactați!

avocat dreptul muncii, avocat dreptul muncii bucuresti, avocat dreptul muncii timisoara

vreau un avocat   >