Servicii RNPM (AEGRM)

Societate civilă de avocați MUȘAT ALINA-FLORINA

este agent autorizat RNPM pentru furnizarea serviciilor de înscriere în RNPM a formularelor de aviz și oferă consultanță specializată cu privire la materia RNPM. Societate civilă de avocați MUȘAT ALINA-FLORINA efectuează direct activități de operare în RNPM și vă poate pune la dispoziție orice fel de informații și rapoarte privind înscrierile RNPM.

Taxe RNPM și Tarife RNPM

Solicitanții serviciilor de înscriere avize în RNPM plătesc, în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 297/2018, pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis, un PREȚ TOTAL (taxe RNPM și tarife RNPM), compus din:

  • TAXA RNPM (scutită de TVA), este prevăzută de lege pentru categoria și tipul avizului de înscriere / documentului RNPM respectiv

și

  • TARIFUL RNPM (la care se adaugă TVA), este perceput de către operatorul autorizat RNPM / agentul autorizat RNPM.

TAXE RNPM

În ceea ce priveste TAXA RNPM datorată bugetului de stat și Autorității de Supraveghere, valorile acesteia sunt prezentate în tabelul următor pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis, în conformitate cu Art. I alin. (13) din Legea nr. 196/2020:

TIP AVIZE / DOCUMENTE RNPM

TAXE RNPM (RON)*

AVIZE DE IPOTECĂ MOBILIARĂ

AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL

40,00

AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR

30,00

AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

20,00

AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

20,00

AVIZ DE CESIUNE A CREANȚEI

30,00

AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII

30,00

AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII

30,00

AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

30,00

AVIZ DE MENȚINERE A IPOTECII

30,00

AVIZ DE EXECUTARE

30,00

AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANȚEI

30,00

AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII

60,00

AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR

60,00

AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENȚIEI

40,00

AVIZ DE INTENȚIE

0,00

AVIZ DE ACTUALIZARE

0,00

AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

0,00

AVIZ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI SAU AGENTULUI

0,00

AVIZE SPECIFICE

AVIZ SPECIFIC INIȚIAL – utilizat pentru înscrierea în RNPM a titlului executoriu

60,00

AVIZ SPECIFIC MODIFICATOR

40,00

AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

30,00

AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

30,00

AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

30,00

AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

0,00

AVIZ SPECIFIC DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI SAU AGENTULUI

0,00

AVIZE DE FIDUCIE

AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL

80,00

AVIZ DE ACCEPTARE A FIDUCIEI

60,00

AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR

60,00

AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL

60,00

AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL

60,00

AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL

0,00

AVIZ DE FIDUCIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI SAU AGENTULUI

0,00

AVIZE DE IPOTECĂ – CREANȚE SECURITIZATE

AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE

40,00

AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR – CREANȚE SECURITIZATE

30,00

AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII – CREANȚE SECURITIZATE

30,00

AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII – CREANȚE SECURITIZATE

30,00

AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE

20,00

AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE

20,00

AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE

20,00

AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – CREANȚE SECURITIZATE

0,00

AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA AGENTULUI – CREANȚE SECURITIZATE

0,00

AVIZE DE IPOTECĂ – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

40,00

AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

30,00

AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

30,00

AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

30,00

AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

20,00

AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

20,00

AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

20,00

AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

0,00

AVIZ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA AGENTULUI – OBLIGAȚIUNI IPOTECARE

0,00

ALTE AVIZE RNPM

ALTE AVIZE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN RNPM A ACTELOR ŞI FAPTELOR JURIDICE PREVĂZUTE DE LEGE

40,00

ELIBERARE / EMITERE DOCUMENTE RNPM

ELIBERARE COPII CERTIFICATE ALE ÎNSCRIERILOR RNPM

30,00

EMITERE CERTIFICAT CĂUTARE RNPM

30,00

EMITERE CERTIFICAT AUTOVEHICUL RNPM

30,00

EMITERE CERTIFICAT IPOTECAR RNPM

30,00

EXPORT GRUP AVIZE RNPM

30,00

* Taxa RNPM datorată bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis este scutită de TVA.

TARIFE RNPM

În ceea ce priveste TARIFUL RNPM perceput de către Societate civilă de avocați – Musat Alina-Florina” – agent autorizat RNPM, pentru serviciile de înscriere în RNPM a formularelor de aviz, pentru căutari în RNPM, sau pentru alte servicii accesorii (eliberarea copiilor certificate ale înscrierilor RNPM / emiterea certificatului căutare RNPM / emiterea certificatului autovehicul RNPM / emiterea certificatului ipotecar RNPM / export grup avize RNPM), acesta este în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 297/2018:

„(1) Nivelul tarifelor RNPM percepute de operatorii RNPM / agenții RNPM pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorii RNPM / agenții RNPM pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile prin internet sau online, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Sunt interzise operatorilor RNPM, agenţilor RNPM şi Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatorii RNPM şi agenţii RNPM pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi.

(4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţă, nivelul minim al tarifelor RNPM percepute de către operatorii RNPM și agenții RNPM pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere / document eliberat / emis.”

vreau un avocat   >