Avocatura

Soluționarea conflictelor prin intermediul medierii

12 septembrie 2017

Medierea este definită la art. 1 al Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, ca fiind modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Având originile în Roma și Grecia antică, medierea oferă numeroase avantaje printre care soluționarea rapidă, confidențială, de cele mai multe ori mult mai puțin costisitoare a oricărei dispute prin solicitarea ajutorului unui terț specialist imparțial, fără putere de decizie, care va ajuta prin conducerea negocierilor. De asemenea, este de menționat faptul că procedura se încheie prin semnarea unui acord de mediere care atrage cu sine o hotărâre imediată, executorie fără nicio altă formalitate.

Mediatorul va explica părților regulile și avantajele alegerii procedurii înaintea începerii acesteia, după care le va îndruma ori de câte ori este nevoie în așa fel încât litigiul să fie încheiat în cele mai avantajoase condiții pentru fiecare. Acordul de mediere are valoarea unui înscris sub semnătură privată cu care părțile se pot prezenta de îndată în fața judecătorului, în camera de consiliu, unde acesta va constata tranzacționarea unor drepturi permise de lege și va încuviința acordul prin emiterea unei hotărâri care poate fi prezentată executorului judecătoresc pentru punerea în executare.

Medierea nu poate avea loc decât voluntar, chiar și după demararea unui proces în fața instanțelor de judecată, atunci când ambele părți optează pentru acest lucru ele având posibilitatea să fie reprezentate de avocat pe toată durata desfășurării procedurii, indiferent că este vorba despre un litigiu civil, comercial sau penal iar dat fiind caracterul voluntar al procedurii, contractul de mediere poate fi denunțat unilateral în orice moment.

Conform art. 50 al Legii nr. 192/2006, medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere iar metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict. Declarațiile făcute de către părțile aflate în conflict precum și cele făcute de către mediator sunt confidențiale față de terți și nu vor putea fi folosite ulterior în nicio procedură judiciară sau arbitrală cu excepția cazului în care părțile convin altfel. De asemenea, aceștia se vor înțelege liber asupra conținutului acordului în limitele legii și ordinii publice, putându-l chiar autentifica în fața notarului public.

Menționăm faptul că în condițiile optării pentru mediere după demararea unui proces în fața justiției, taxele de timbru vor fi restituite părților iar în situația în care se formulează o eventuală repunere pe rol a cauzei,  cererea va fi scutită de această taxă.

Așadar, în condițiile în care doriți soluționarea unui diferend pe cale amiabilă, independent și flexibil, puteți apela la serviciile echipei noastre care vă stau la dispoziție pentru orice fel de nelămuriri.