Economie

Un nou proiect legislativ – TVA 0%

15 iunie 2017

Un nou proiect de lege propune modificarea Codului Fiscal, în sensul aplicării unei cote de TVA de 0%, pentru mai multe livrări de bunuri și servicii printre care și livrarea de locuințe către persoane fizice, livrarea de clădiri destinate a fi case de copii sau cămine pentru bătrâni, servicii de difuzare de publicitate prin mass-media și livrarea de îngrășăminte și pesticide.

În plus, același proiect prevede și majorarea până la 300.000 lei a plafonului de scutire de la plata TVA.

Astfel, se stabilește aplicarea cotei zero de TVA pentru:

  • Livrarea de locuințe pentru persoanele fizice;
  • Livrarea de construcții destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari, case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minorii cu handicap;
  • Livrarea de clădiri către primării în vederea atribuirii de către acestea, cu chirie subvenționată, unor persoane/familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței;
  • Serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media pentru stimularea accesului în sistem;
  • Livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură și a altor produse agricole destinate însămânțării sau plantării, prevăzute printr-un ordin al Ministrului Finațelor Publice și al Ministrului Agriculturii în vederea dezvoltării rurale.

Prin implementarea acestui proiect, se are în vedere sprijinirea sectorului serviciilor sociale, prin reducerea cotei de TVA de la 5% la 0% pentru clădirile utilizate în scopuri sociale, precum și facilitarea accesului populației la o locuință fără suportarea taxei pe valoare adăugată.

Însă, pe de altă parte, potrivit regulilor Uniunii Europene, cotele reduse de TVA nu pot fi mai mici de 5%, cu excepția unor „cote speciale” pentru o „perioadă de tranziție”. Aceste „cote speciale”, se referă la excepții multiple de la regulile de bază. În mare parte din motive istorice și sub anumite condiții, mai multe țări ale UE au primit aprobare să iasă din aceste reguli pentru o perioadă de tranziție, cu scopul de a permite alinierea graduală a legilor naționale cu Directiva TVA, până la adoptarea definitivă a cotelor de TVA, convenite de către toate țările Uniunii Europene, potrivit Comisiei Europene.

Conform altor prevederi, Codul Fiscal se modifică și pentru mărirea plafonului până la care societățile sunt scutite de la plata TVA, de la 65.000 €, cât este acum, până la 88.500 €. Tot pentru întreprinderile mici, înființate înainte de 2017, precum și cele înființate până la data intrării în vigoare a prezentului proiect, se vor aplica scutiri de TVA, conform acestui proiect de lege.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal este în dezbatere publică la Senat, care este prima camera sesizată. După ce va primi avizele consultative de la Guvern și de la Consiliul Legislativ, va intra la vot și apoi va fi trimis la Camera Deputaților, care este forul decizional.