Drepturi

Vehiculele parcate neregulamentar se ridică din nou!

20 aprilie 2017

În data de 21 ianuarie 2017 a intrat în vigoare noul Regulament de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, sens în care a fost implementată din nou posibilitatea autorităților publice de a proceda la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar, fiind detaliată în mod concret și procedura de ridicare a acestora. Însă, deși actul normativ a intrat în vigoare de mai bine de două luni, termenul real prevăzut de autoritățile locale pentru punerea efectivă în practică a măsurilor de ridicare vizează luna aprilie 2017.

 

Ce se înțelege din punct de vedere legal prin “vehicule parcate neregulamentar”?

Astfel, potrivit art. 143 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002: Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor:

 • în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
 • în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația “Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;
 • pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;
 • în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;
 • în pante și în rampe;
 • în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația “Staționare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificația “Zonă de staționare cu durată limitată” peste durata stabilită”.

Când și în ce condiții poate fi aplicată de autoritățile publice procedura ridicării autovehiculelor?

 Marea modificare adusă prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 Regulamentului de aplicare a dispozițiilor OUG 195/2002, vizează introducerea articolelor 203^1 – 203^4, care stabilesc posibilitatea autorităților locale de ridicare a autovehiculelor precum și condițiile în care această posibilitate poate fi exercitată.

Astfel, conform art. 203^1 din Regulament „(1)Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă. (2)Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.”

 

Modalitățile în care poate fi evitată ridicarea vehiculelor:

Deși măsura impusă prin articolul 203^1 din Regulament pare mai mult decât drastică la prima vedere, normele stabilesc și cazurile concrete în care aceasta nu își găsește aplicabilitatea, sens în care: „Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane”, conducătorul vehiculului fiind direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Totodată, măsura ridicării vehiculului nu poate fi dispusă nici în situația vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a și b din OUG 195/2002 (autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor, autovehiculele aparţinând jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public), care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau o misiune cu caracter de urgenţă.

 

Procedura de ridicare a vehiculului

Ridicarea vehiculului se poate dispune numai în scris, prin dispoziţie de ridicare care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii, în conformitate cu art. 203^2 din Regulament:

 • data, ora şi locul ridicării vehiculului;
 • gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
 • indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
 • menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
 • menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
 • date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

În ceea ce privește operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului, acestea constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului. Transportul la locul de depozitare se realizează numai în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.

Totuși, potrivit art. 203^3 alin. 3 din Regulament, transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

Important de reținut este faptul că depozitarea trebuie a fi efectuată numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală, pe întreaga perioadă a depozitării, vehiculele ridicate aflându-se în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administraţiei publice locale, sens în care administratorul drumului public sau, după caz, administraţia publică locală răspunde exclusiv pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Restituirea vehiculului ridicat

Vehiculul ridicat se poate restitui numai după efectuarea dovezii achitării tarifului aferent operațiunii efectuate și numai în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia, cu excepția vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 lit a și b din OUG nr. 195/2002, care desfășurau o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență, cu privire la care restituirea urmează a se efectua în mod gratuit. Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură în mod obligatoriu prin serviciu continuu, în regim 24 ore din 24.

Poziția primarului Nicolae Robu este fermă în ceea ce privește punerea în aplicare a operațiunii prevăzute de dispozițiile art. 203 ^1 din Regulamentul de punere în aplicare a OUG 195/2002, care a declarat în mod clar întreaga disponibilitate a autorităților publice timișene în acest sens: “Vom ridica mașinile parcate neregulamentar cu atât mai mult cu cât s-a întâmplat în Timișoara, în ultimii 2 ani, să avem câteva situații în care indivizi fără respect față de ceilalți au parcat într-o sfidare, complet aiurea, inclusiv încurcând mijloacele de transport în comun. Evident că trebuie să fim intransigenți cu astfel de indivizi, trebuie să instituim pedepse exemplare, care să descurajeze astfel de practici. Pe de altă parte, în zonele în care nu există posibilități de staționare regulamentar, desigur și conduita pe care noi o vom adopta va fi una mai indulgentă”.