Informatii

CLAUZĂ PENALĂ

21 noiembrie 2019

Nu de puține ori, în cazul unui litigiu, oamenii doresc doar dreptate și repunerea în situația anterioară, ci aceștia înclină în majoritatea spețelor la solicitarea despăgubirilor materiale ori morale pentru prejudiciul suferit. Din păcate, de cele mai multe ori, dovada acestor despăgubiri este greu de realizat. În acest sens, supunem atenției dvs. noțiunea de CLAUZĂ PENALĂ.

CLAUZA PENALĂ reprezintă prevederea contractuală conform căreia părțile stabilesc anticipat cuantumul despăgubirilor ce vor fi datorate de partea ce nu își execută culpabil obligațiile asumate prin contract ori și le îndeplinește defectuos.

Spre exemplificare, dacă A (creditor) și B (debitor) încheie un contract de prestări servicii prin intermediul căreia B se obligă să livreze mărfuri lunar lui A, se poate stabili în cadrul acestui contract obligația lui B de a achita despăgubiri în cuantum de 5000 euro în cazul nerespectării obligației asumate.
Principalul avantaj al CLAUZEI PENALE este că nu există obligația pentru creditor de a dovedi existența și cuantumul prejudiciului suferit, obligație care, în multe cazuri, reprezintă o “probatio diabolica”.

Pentru mai multe informații despre CLAUZA PENALĂ, echipa Mușat & Asociații S.C.A vă stă la dispoziție!