Drepturi

Doar până în 31 august 2018 se mai poate solicita restituirea taxei auto

30 aprilie 2018

recuperare taxa auto speciala

DOAR PÂNĂ ÎN 31 AUGUST 2018 SE MAI POATE SOLICITA RESTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU AUTOTURISME ŞI AUTOVEHICULE, A TAXEI PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, A TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE PROVENITE DE LA AUTOVEHICULE ŞI A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE

Ordonanța urgenta 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, a instituit o procedură esențialmente administrativă având ca unic scop restituirea contribuabililor, într-un mod cât mai eficient și facil cu putință,  următoarele  taxe auto achitate:

 • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014;

În continuare vom răspunde la întrebările stringente, pentru a oferi o privirea de ansamblu privind modalitatea de funcționarea a unicii procedurii existente, necesară a fi urmată de contribuabilii interesați de restituirea taxei auto achitate.

 1. PÂNĂ CÂND TREBUIE DEPUSĂ CEREREA DE RESTITUIRE A TAXEI AUTO?

Cererea privind restituirea taxelor sus individualizate, trebuie depusă cel mai târziu până în data de 31 august 2018, sub sancțiunea DECĂDERII. Orice solicitare având ca obiect restituirea taxelor, formulată ulterior datei de 31 august 2018, va fi respinsă ca inadmisibilă, dreptul de a beneficia de restituirea taxei auto fiind stins în momentul imediat ulterior acestei date!

 1. CINE POATE SOLICITA RESTITUIREA TAXEI AUTO?

Pot solicita restituirea taxei auto, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, și care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoarea a Ordonanței de urgență nr. 52/2017, respectiv până în data de 7 august 2017. Se pot solicita atât restituirea acestora, cât și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data achitării taxei auto  și data efectivă a restituirii.

 1. UNDE TREBUIE DEPUSĂ CEREREA DE RESTITUIRE A TAXEI AUTO?

Conform actului normativ aplicabil, cerere având ca obiect restituirea taxei auto se adresează și totodată se depune la organul fiscal central competent, mai precis la Agenția Națională de Administrare Fiscală, formată din structurile sale de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale și inclusiv la unitățile subordonate acesteia.

 1. CE ACTE SUNT NECESARE?

La cererea de restituire se anexează în mod obligatoriu următoarele acte:

 • documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie;
 • cartea de identitate a vehiculului, în copie;
 • certificatul de înmatriculare a vehiculului, în copie.
 1. CÂND SE RESTITUIE TAXA AUTO SOLICITANTULUI?

Conform actului normativ incident, restituirea sumelor de bani aferente taxei auto achitate, se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent astfel:

 • în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, sunt supuse restituirii:
 • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule;
 • taxa pe poluare pentru autovehicule;
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
 • în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019, este supus restituirii:
 • timbrul de mediu pentru autovehicule.

Așadar, având în vedere data limită reprezentată de 31 august, vă sfătuim a demara cât mai rapid procedura de recuperare a TAXEI SPECIALE PENTRU AUTOTURISME ŞI AUTOVEHICULE, A TAXEI PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, A TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE PROVENITE DE LA AUTOVEHICULE SAU A TIMBRULUI DE MEDIU PENTRU AUTOVEHICULE, în caz contrar, nu veți mai putea beneficia de restituirea taxei auto achitate.