Stiri

INTERVENȚIE FORȚATĂ

9 ianuarie 2020

Există situații în care, deși nu dorim fim participanți într-un anumit litigiu, introducerea noastă în cauză este necesară pentru soluționarea procesului, în ciuda faptului că părțile litigante se opun.

În acest sens, aducem la cunoștința dvs. noțiunea de INTERVENȚIE FORȚATĂ, instituție juridică ce constă în introducerea unui terț în proces de către judecător din proprie inițiativă în situații expres prevăzute ori punerea în discuția părților a introducerii în cauză a unei terțe persoane. Important de menționat este că, dacă părțile se opun, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea de chemare în judecată.

Un exemplu concret este situația unui accident de circulație în urma căruia persoana vătămată formulează cerere de despăgubire împotriva societății de asigurări, litigiu în care este obligatoriu a fi introdusă în cauză persoana răspunzătoare de producerea accidentului.

Pentru informații suplimentare referitoare la instituția mai-sus prezentată, echipa Mușat&Partners vă stă la dispoziție!