Stiri

Ordinul Agenției Naționale Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) nr. 286 din 17.02.2020

4 martie 2020

În data de 26.02.2020 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Ordinul  Agenției Naționale Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) nr. 286 din 17.02.2020 privind modificarea şi completarea procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau a indemnizaţiilor de şomaj.

Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau a indemnizațiilor de somaj a fost inițial aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 în scopul reglementării modului de punere în aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

În acord cu noile modificări aduse prin prezentul Ordin, persoanele beneficiare vizate de legea  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, care sunt îndreptățite în a se adresa agențiilor locale din structura ANOFM pentru obținerea concursului acesteia în vederea repartizării acestora în câmpul muncii, au de urmat o procedură mult mai simplificată pentru obținerea unui loc de muncă sau pentru dobândirea indemnizației de șomaj.

În acest sens, în vederea ocupării unui loc de muncă, petentul nu va mai trebui să prezinte agenției locale pentru ocuparea forței de muncă adeverința medicală din care să rezulte aptitudinea sa medicală pentru ocuparea locului de muncă vizat, fiind suficientă o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea infracțiunii de fals în declarații, din care să rezulte că nu are restricții medicale pentru prestarea unei anumite activități. 

De asemenea, persoanele care nu pot fi încadrate în câmpul muncii, dar îndeplinesc condițiile de dobândire a indemnizației de șomaj vor anexa cererii pentru acordarea acestui tip de idemnizație, prin similitudine, alături celelalte documente cerute de lege, și declarația pe propria răspundere cu privire la situația lor medicală, în locul adeverinței medicale.

Nu în ultimul rând, petenții pot obține modelul declarației pe propria răspundere antemenționate din Anexa nr. 1^1  a Ordinului președintelui ANOFM nr. 85/2002 modificat prin amendamentele Ordinului nr. 286 din 17.02.2020.