Stiri

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

5 februarie 2020

Luni, în data de 03.02.2020 a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ al Guvernului aduce numeroase schimbări Codului de procedură fiscală în ceea ce privește mecanismul administrării creanțelor fiscale.

Cu toate acestea, schimbarea cea mai notabilă, cu cel mai mare impact asupra contribuabililor care au anumite creanțe fiscale datorate bugetului local sau central al statului, este cea referitoare la modul de instituire și de ridicare a măsurii asiguratorii a popririi în cadrul procedurii de executare silită.

Astfel, față de vechea reglementare, procedura referitoare la instituirea și ridicarea popririi se realizează în mod electronic, printr-un sistem menit să ajute la efectuarea cu celeritate a demersurilor impuse de această procedură.

Prin urmare, noua reglementare impune instituțiilor bancare obligativitatea de a institui și de a ridica poprirea asupra conturilor debitorului, dar și de a comunica părților implicate în procedura executării silite orice informații referitoare la debitul fiscal prin intermediul acestui algoritm electronic de gestionare a creanțelor fiscale.

Dacă potrivit procedurii vechii reglementări, debitorul putea să obțină ridicarea popririi asupra conturilor proprii numai după ce făcea dovada plății către ANAF în fața instituțiilor de credit în cauză, noua reglementare obligă instituțiile bancare la ridicarea popririi în mod electronic, de îndată ce creanța fiscală a fost îndestulată.  Așadar, contribuabilul se va putea folosi de conturile sale bancare imediat după achitarea debitului, prin simpla eliberare a conturilor acestuia cu ajutorul acestui sistem electronic.

În concluzie, noua reglementare vine în sprijinul contribuabililor debitori ai unor creanțe fiscale și facilitează mecanismul de instituire și de ridicare a popririi în cadrul procedurii executării silite care, cu ajutorul acestui algoritm electronic, se realizează cu o mai mare promptitudine decât în vechea reglementare.