Fiscalitate

Plafonul TVA pentru întreprinderile mici se va majora până la 300.000 lei!

7 noiembrie 2017

Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Comisiei Europene în luna aprilie a acestui an, continuarea aplicării măsurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depășește un prag specific.

Codul fiscal stabilește, la articolul 310, că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de scutire (65.000 de euro în prezent), poate aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform normelor în vigoare.

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, operațiunile scutite cu drept de deducere și cele scutite fără drept de deducere, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția:

  • livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activității economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire și nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

În același timp, România a solicitat derogare privind creșterea plafonului de scutire de la echivalentul în moneda națională a 65.000 de euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeană, respectiv 220.000 lei, la echivalentul în moneda națională a 88.500 euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeana, respectiv 300.000 lei.

Decizia Consiliului Uniunii Europene de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare a fost adoptată recent și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

De altfel, până la finalul lui 2017, România beneficiază de o derogare obținută încă din 2012 și prelungită ulterior, potrivit căreia pragul de scutire de TVA este fixat la 65.000 de euro, echivalentul a 220.000 de lei.

Consiliul Uniunii Europene a aprobat recent noua derogare României, astfel că de la 1 ianuarie 2018 și până la 31 decembrie 2020, România va beneficia de o nouă derogare din partea Comisiei Europene în ceea ce privește aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, ce va fi stabilită la suma de 88.500 de euro, echivalentul a 300.000 de lei, calculați la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei pentru un euro.

În lipsa obținerii derogării până la finalul anului, de la 1 ianuarie 2018 s-ar fi revenit la plafonul anterior de scutire, de 35.000 de euro.