Fiscalitate

Raportarea contabilă la 30.06.2017- a fost publicat proiectul de ordin al Ministrului Finanțelor Publice

27 iunie 2017

Proiectul de Ordin Al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici precum și alte aspecte contabile a fost publicat pe site-ul oficial al MFP.

Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prin acest proiect de ordin au fost stabilite cerințe specifice de raportare pentru fiecare categorie de operatori economici. Informațiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile. Menţionăm că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, informațiile propuse a se raporta conform acestui proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituţiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.

Alte aspecte propuse pentru reglementare sunt:

Un aspect propus a se reglementa se referă la tratamentul contabil al certificatelor verzi.

Conform actualelor reglementări contabile (Subsecțiunea 4.5.4. „Contabilitatea certificatelor verzi” din reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare), contravaloarea certificatelor verzi se înregistrează în contul 507 „Certificate verzi primite”, respectiv contul 266 „Certificate verzi amânate”, cele a căror tranzacționare este amânată.

Conform art. 6 alin. (12) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017, certificatele verzi emise în condiţiile alin. (1) al aceluiași articol sunt supuse tranzacţionării şi dobândesc valoare doar în momentul tranzacţionării lor.

În aceste condiții se propune evidențierea numerică în contul 804 „Certificate verzi” a certificatelor verzi primite după data de 01 aprilie 2017, data intrării în vigoare a ordonanței menționate, cu stornarea certificatelor verzi amânate de la tranzacționare și existente la data de 01 aprilie 2017 în soldul contului 266 „Certificate verzi amânate”.

 

Referitor la entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic conform art. 27 alin. (3) din Legea Contabilității, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost reglementat modul de întocmire a situațiilor financiare anuale oficiale, cu scop general, care se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (conform art. 36 alin. (1) din Legea Contabilității).

Prin acest proiect de ordin se reglementează modul de întocmire, de către aceleași entități, a situațiilor financiare cu scop special, întocmite în cazul reorganizărilor, potrivit legii (art. 28 alin. (11) din Legea Contabilității).

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiect de Ordin al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.