Drepturi

RECUPERAREA FOSTELOR TAXE AUTO ÎN LIPSA DOCUMENTULUI DOVEDITOR AL PLĂȚII

3 iulie 2018

Într-un articol anterior v-am oferit informațiile necesare privind procedura administrativă ce se impune a fi urmată pentru recuperarea fostelor taxe auto, procedură care între timp a suferit modificări, mai exact, a fost simplificată din perspectiva birocrației, astfel prin intermediul O.U.G. nr. 25/2018 care a modificat O.U.G. nr. 52/2017, act care reglementează restituirea sumelor reprezentând:

 • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
 • timbrul de mediu pentru autovehicule prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014.

Ca urmare a modificărilor ivite, se va putea solicita restituirea taxei pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, NUMAI ÎN BAZA CERERII DE RESTITUIRE SIMPLIFICATĂ.

            Astfel, NU mai subzistă obligația de a anexa la cererea de restituire, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare a vehiculului, aceste obligații fiind eliminate.

Cererea de restituire simplificată se va completa, în mod obligatoriu, în felul următor:

 • vor fi înscrise datele de identificare privind contribuabilul care a achitat taxa auto și care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoarea a Ordonanței de urgență nr. 52/2017, respectiv până în data de 7 august 2017;
 • se bifează tipul de taxă auto care face obiectul cererii de restituire;
 • în cazul restituirii taxelor prin hotărâre judecătorească definitivă, aceasta se anexează la cererea de restituire;
 • se individualizează autovehiculul pentru care se solicită restituirea taxei sub aspectul: marcă, tipul/varianta, numărul de înmatriculare și numărul de identificare;
 • se indică contul bancar, cu IBAN-ul aferent unde să dorește a se restituii banii circumscriși taxei auto achitate;

Ulterior depunerii cererii, organul fiscal central va proceda la verificarea, prin intermediul bazelor de date, a plății efectuate de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a celorlalte informații indicate în cererea de restituire.

Dacă se constată a fi îndeplinite toate condițiile intrinseci restituirii fostelor taxe auto, acestea se vor restitui în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent conform programului stabilit de O.U.G. nr. 52/2017, ținând cont de tipul de taxă plătită:

 1. în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, sunt supuse restituirii:
 • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule;
 • taxa pe poluare pentru autovehicule;
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
 1. în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019, este supus restituirii:
 • timbrul de mediu pentru autovehicule.

În final, vă reamintim faptul că data limită privind introducerea cererii de restituire a  taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a timbrului de mediu pentru autovehicule, este reprezentată de 31 august 2018, ulterior acestei date nu veți mai putea beneficia de restituire, intervenind sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita restituirea taxei auto!