Drepturi

Iniţiativa cu privire la redefinirea familiei în Constituţia României a articolului 48

23 mai 2017

În prezent, Constituţia României prevede în Art. 48 următoarele aliniate:

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

În acest sens se alătură şi societatea românească ce are în natura sa specifică din punct de vedere istoric, cultural și/sau moral „bărbatul şi femeia” cu dreptul la căsătorie şi la întemeierea unei familii ca și drept comun al bărbatului şi al femeii care, formând un cuplu, recunoscut prin căsătorie, pot întemeia în mod natural o familie.

Proiectul de modificare a Constituţiei a fost aprobat cu 232 de voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 13 abţineri, urmând să fie transmis Senatului. Iniţiativa cetăţenească a fost depusă, în Parlament, de Coaliţia pentru Familie şi a strâns 3 milioane de semnături ce susţin aceste demersuri, urmând să aibă următoarea formă: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, potrivit propunerii de revizuire a Constituţiei adoptate de Camera Deputaţilor.

În fiecare cameră, iniţiativa de revizuire a Constituţiei se votează cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, iar dacă textele celor două camere sunt divergente se votează cu trei pătrimi în plenul reunit. Revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art.151 alin. (3) din Constituţia României, republicată.

Prezentul act normativ îşi propune să înlăture orice confuzie legată de termenul de „soţi” din cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituţie, care ar putea să-l aducă în conturarea noţiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” şi dreptul fundamental al bărbatului şi al femeii de a se căsători şi a întemeia o familie. Prin înlocuirea termenului de „soţi” cu expresia „bărbat şi femeie” se asigură protejarea familiei, recunoscută drept „elementul natural şi fundamental al societăţii” din art. 16 a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Președintele Klaus Iohannis a declarat pe această temă următoarele: „trebuie să revenim la ce se numește toleranță și acceptarea celuilalt”, subliniind că e greșit să mergem pe calea „fanatismului religios”. Acesta mai spune: „Eu nu cred în ele și nu le sprijin. Sunt adeptul toleranței, încrederii și deschiderii spre celălalt”. Pentru prima dată un președinte în funcție al României lasă să se înțeleagă că minoritățile sexuale nu ar trebui să fie discriminate. Organizații conservatoare, dar și Biserica Ortodoxă Română au criticat în termeni duri reacția președintelui.

CEDO a decis în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale că toate persoanele indiferent de orientarea sexuală au dreptul la o formă de uniune, fie căsătorie, fie parteneriat civil. Cu alte cuvinte, CEDO spune că interzicerea uniunilor între persoanele de același sex reprezintă o încălcare a drepturilor omului.

În Europa 13 țări au legalizat căsătoriile între persoane de același sex, printre care amintim de Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Olanda, Norvegia, Portugalia și Spania. Parteneriatul civil care reglementează uniunea consensuală inclusiv între persoane de același sex, este prevăzut în legislațiile majorității statelor UE. Un exemplu în acest sens este Grecia, care deși este popor majoritar ortodox, recunoaște căsătoriile între persoanele de aceleași sexe. Singurele țări din Uniunea Europeană care nu recunosc niciun fel de relație între persoane de același sex rămân următoarele: România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia.