Stiri

REZERVĂ SUCCESORALĂ

12 decembrie 2019

Nu de puține ori cele mai dificile și complexe procese se desfășoară între rude, întrucât aportul sentimental este mult mai mare, iar concesiile sunt mult mai greu de făcut în aceste situații. Cu acest prilej, supunem atenției dvs. noțiunea de REZERVĂ SUCCESORALĂ.

REZERVA SUCCESORALĂ reprezintă acea parte a moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul, chiar împotriva voinței defunctului. În acest sens, datorită legăturii profunde cu defunctul, legea conferă soţului supravieţuitor, copiilor şi părinților acestuia vocația la moștenire, în calitate de moștenitori rezervatari, chiar dacă defunctul ar dori ca aceștia să nu primească nimic din patrimoniul său.

Spre exemplificare, X dorește să lase întreaga sa avere copiilor A și B și să o excludă de la moștenire pe soția sa, S. În aceste condiții, X lasă un testament prin care îi desemnează unici moștenitori doar pe A și B. Cu toate acestea, conform prevederilor legale, X nu o poate exclude pe soția sa de la moștenire, întrucât este îndreptățiță să beneficieze de REZERVA SUCCESORALĂ și, pe cale de consecință, indiferent de voința soțului X, S va beneficia de jumătate (½) din cota succesorală care i s-ar fi cuvenit în mod normal (¼), adică va avea dreptul la o cotă de 1/8 din moștenire.

Pentru informații suplimentare în materie de succesiuni, echipa Mușat&Partners vă stă la dispoziție!