Avocat drept civil

Dacă vă doriți un avocat bun de drept civil, apelați cu încredere la noi!

Cabinetul de avocatură Mușat & Asociații S.C.A vă pune la dispoziție un avocat specializat în drept civil pentru asistență juridică și reprezentare în fața autorităților sau a instanțelor de judecată, negocierea și redactarea celor mai complexe și variate contracte și consultanță în materie de succesiuni.

Cu ce te poate ajuta un avocat specializat in drept civil?

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată / autorităților

 • asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură, în diferite faze procesuale;
 • asistență și reprezentare în faza de executare silită;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență în cadrul negocierilor;
 • asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale (Primărie, Prefectură etc.);
 • asistență și reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine;
 • asistență și reprezentare în fața notarilor publici;
 • obținere de avize și autorizații pentru persoane fizice și juridice;
 • asistență juridică în toate procedurile de recuperare creanțe prevăzute de legislația în vigoare;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura medierii.

Redactare / verificare / negociere contracte

 • redactare contracte civile și acte adiționale la contracte civile;
 • redactare orice alte acte juridice civile;
 • asistență în vederea negocierii clauzelor contractuale, pentru reducerea gradului de expunere la risc;
 • eliminarea clauzelor contractuale mai puțin eficiente și a celor abuzive;
 • analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile primite spre verificare;
 • asistență la rezolvarea disputelor privind încălcarea clauzelor contractuale și nerespectarea contractelor, frauda contractului etc;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii referitoare la încălcarea drepturilor și/sau obligațiilor contractuale.

Succesiuni

 • consultanță curentă privind probleme din materia dreptului succesoral;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar;
 • asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale;
 • redactare declarații de acceptare / renunțare la succesiuni;
 • asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor;
 • redactare și susținere acțiune de revendicare a unei averi de la masa succesorala;
 • redactare și susținere în fața instanței de judecată acțiune de ieșire din indiviziune;
 • redactare și susținere acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor / testamentului;
 • asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.

Alte servicii

 • redactare procuri / declarații de orice natură și asistență la notar în vederea semnării lor;
 • servicii complete de due diligence: consultanță pentru evaluarea șanselor de succes și adoptarea celei mai optime soluții;
 • consiliere și reprezentare în acțiuni de revendicare case și terenuri – imobile naționalizate, notificări;
 • litigii între proprietari și chiriași; procedură de evacuare a chiriașilor.

Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în drept civil în București sau în Timișoara, va rugăm ne contactați!

avocat drept civil, avocat drept civil bucuresti, avocat drept civil timisoara

vreau un avocat   >