Stiri

Starea de alerta

13 mai 2020

Raportat la faptul că starea de urgență instituită pe teritoriul României va fi înlocuită din 15 mai 2020 cu starea de alertă, supunem atenției dvs. noțiunea de STARE DE ALERTĂ în conformitate prevederile Ordonanței de urgență nr. 21/2004 și efectele pe care aceasta le produce.

STAREA DE ALERTĂ se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor unor evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

STAREA DE ALERTĂ se declară de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu acordul primului-ministru, la nivel naţional. Starea de alertă poate fi instituită și numai la nivel județean de către Comitetele Județene ori la nivel local de către Comitetele Locale. 

Hotărârea de declarare a stării de alertă trebuie să cuprindă baza legală, perioada de aplicare, măsurile dispuse și obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priveşte participarea la activităţi în folosul comunităţilor locale. Precizăm că, în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă care a determinat declararea stării de alertă, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge. Ordonanța de urgență mai-sus indicată nu prevede expres durata pentru care poate fi instituită starea de alertă.

Se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de risc, însă acestea trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat și să țină seamă de limitele prevăzute de lege. Subliniem faptul că managementul situațiilor de risc care determina instituirea stării de alertă trebuie să fie guvernat de o serie de principii, conform legii, printre se enumeră și respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului și transparența activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse.