Dacă vă doriți un avocat bun de drept civil, apelați cu încredere la noi!

Cabinetul de avocatură Mușat & Partners vă pune la dispoziție un avocat specializat în drept civil pentru asistență juridică și reprezentare în fața autorităților sau a instanțelor de judecată, negocierea și redactarea celor mai complexe și variate contracte și consultanță în materie de succesiuni.

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată / autorităților

 • asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură, în diferite faze procesuale;
 • asistență și reprezentare în faza de executare silită;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență în cadrul negocierilor;
 • asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale (Primărie, Prefectură etc.);
 • asistență și reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine;
 • asistență și reprezentare în fața notarilor publici;
 • obținere de avize și autorizații pentru persoane fizice și juridice;
 • asistență juridică în toate procedurile de recuperare creanțe prevăzute de legislația în vigoare;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura medierii.

Redactare / verificare / negociere contracte

 • redactare contracte civile și acte adiționale la contracte civile;
 • redactare orice alte acte juridice civile;
 • asistență în vederea negocierii clauzelor contractuale, pentru reducerea gradului de expunere la risc;
 • eliminarea clauzelor contractuale mai puțin eficiente și a celor abuzive;
 • analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile primite spre verificare;
 • asistență la rezolvarea disputelor privind încălcarea clauzelor contractuale și nerespectarea contractelor, frauda contractului etc;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii referitoare la încălcarea drepturilor și/sau obligațiilor contractuale.

Succesiuni

 • consultanță curentă privind probleme din materia dreptului succesoral;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar;
 • asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale;
 • redactare declarații de acceptare / renunțare la succesiuni;
 • asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor;
 • redactare și susținere acțiune de revendicare a unei averi de la masa succesorala;
 • redactare și susținere în fața instanței de judecată acțiune de ieșire din indiviziune;
 • redactare și susținere acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor / testamentului;
 • asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.

Alte servicii

 • redactare procuri / declarații de orice natură și asistență la notar în vederea semnării lor;
 • servicii complete de due diligence: consultanță pentru evaluarea șanselor de succes și adoptarea celei mai optime soluții;
 • consiliere și reprezentare în acțiuni de revendicare case și terenuri – imobile naționalizate, notificări;
 • litigii între proprietari și chiriași; procedură de evacuare a chiriașilor.

Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în drept civil în București sau în Timișoara, va rugăm ne contactați!

vreau un avocat   >