Drepturi

Adio taxă auto!

25 august 2017

În sfârșit vești bune pentru șoferi: Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru vehicule. Așadar, începând de anul viitor toate taxele auto, indiferent de denumirea sub care s-au făcut cunoscute vor fi restituite pe cale administrativă fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată.

Potrivit membrilor Guvernului “actul normativ are în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și evitarea posibilei declanșări a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene”.

Ordonanţa de Urgență nr.52/2017 prevede restituirea tuturor taxelor auto plătite la prima înmatriculare: taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule instituită prin prevederile art. 214 ind. 1 şi ind. 3 introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 343/2006, cu modificările ulterioare; taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare; taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012, şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii Ordonanței de Urgență nr.52/2017 sunt toți aceia care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule precum și timbrul de mediu pentru autovehicule și care, până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, nu au beneficiat de restituire.

Dreptul beneficiarilor de a solicita restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora (datorate pentru întreaga perioadă cuprinsă între data perceperii și data restituirii) se naște de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa. În ceea ce privește dobânda, nivelul acesteia va fi cel prevăzut la art.174 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare și anume de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Cererile de restituire se vor depune – sub sancțunea decăderii – la organul fiscal central competent, respectiv la Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate – până cel târziu la data de 31 august 2018 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

  • documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, care să ateste efectuarea plății acesteia – adică chitanța sau ordinul de plată și extrasul de cont, după caz (în copie sau în original);
  • copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
  • copie de pe certificatul de înmatriculare.

Restituirea se va realiza în baza deciziilor emise de către organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare și va avea loc după cum urmează:

  • Pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule -> în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
  • Pentru timbrul de mediu pentru autovehicul -> în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Un aspect important ce trebuie avut în vedere este că, potrivit Ordonanței de Urgență nr.52/2017, dacă aceste taxe au fost achitate de către societățile de leasing, cererea de restituire trebuie formulată de către proprietarii care au cumpărat mașinile prin sistemul de leasing financiar.

Modelul cererii nu este cunoscut încă însă, va fi aprobat de către Ministrul Mediului și Ministrul Finanțelor Publice, prin ordin comun, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență iar normele metodologice de aplicare a acesteia vor fi aduse la cunoștința publicului în termen de 60 de zile.